Cómo se dice "loving" en finlandés

EN

"loving" en finlandés

volume_up
love {sustantivo}

EN loving
volume_up
{adjetivo}

loving (también: affectionate, devoted, fond, lovesome)
Either their own family or a replacement family, with a loving mother and father.
Se voi olla heidän oma perheensä tai sijaisperhe, jossa on rakastava äiti ja isä.
Benevolence, loving kindness against hatred.
Hyvänsuopuus, rakastava ystävällisyys vihaa vastaan.
To this day, despite a loving husband, she doesn't think she's beautiful because of a birthmark that takes up a little less than half her face.
Yhä edelleen, vaikka hänellä on rakastava aviomies, hän ei usko olevansa kaunis syntymämerkin vuoksi, joka peittää osan hänen kasvoistaan.

Ejemplos de uso para "loving" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt's about a few people loving you up close and about those people being enough.
Siinä on kyse muutaman ihmisen rakkaudesta lähellä, ja siitä, että nuo ihmiset riittävät.
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Yhtä pitkään kestää myös rauhaa rakastavien kansanryhmien vastarinta.
EnglishYes, there are many families willing to give loving homes to children.
Kyllä, on monia perheitä, jotka ovat valmiita tarjoaman rakastavan kodin lapsille.
EnglishWe share the blame if the democratic and peace-loving forces are weakened.
Olemme osittain syypäitä, jos demokraattiset ja rauhaa rakastavat voimat ovat heikentyneet.
EnglishLike the bees, Commissioner, we are intrinsically peace-loving.
Kuten mehiläiset, komisaari Fischler, mekin olemme pohjimmiltamme rauhallisia.
EnglishThese two words of accusation can destroy the innocent lives of peace-loving citizens.
Nämä kaksi syytöksen sanaa voivat tuhota monen viattoman rauhaa rakastavan kansalaisen elämän.
EnglishWe cannot demand that our citizens take a freedom-loving, democratic approach to life.
Emme voi vaatia, että kansalaisemme suhtautuvat elämään vapautta rakastavasti ja demokraattisesti.
EnglishI wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
Toivotan Unkarille, vapautta rakastavalle kotimaalleni, onnea.
EnglishWe owe it to the peace-loving people of this island which attracts so many European tourists.
Sen me olemme velkaa tuon eurooppalaisia matkailijoita kiehtovan saaren rauhaa rakastavalle kansalle.
EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
Se ei oikein kuulu rakastavasta, huolehtivasta ja epäpoliittisesta perheestä tulevan luonteeseen.
EnglishSeeking refuge was praised as a freedom-loving act, which presupposed universal solidarity.
Turvapaikan hakemista ylistettiin vapauden tavoitteluna, joka edellytti yleismaailmallista solidaarisuutta.
EnglishShe needs to remain in the loving care of Alison and Robert.
Hänen pitää pysyä Alisonin ja Robertin hellässä huolenpidossa.
EnglishMEPs with a fresh, freedom-loving vision should throw this report straight in the bin.
Euroopan parlamentin tuoreen ja vapautta rakastavan näkemyksen omaavien jäsenten on heitettävä mietintö roskiin.
EnglishI doubt that a loving couple would be interested in the length, diameter and thickness of a condom.
En usko, että rakastunut pari on kiinnostunut ehkäisyvälineen pituudesta, leveydestä ja paksuudesta.
EnglishPeople are not only afraid; they find an outlet in 'loving Big Brother', as described by George Orwell.
Ihmiset eivät vain pelkää, vaan löytävät pakotien "rakastamalla Isoveljeä", kuten George Orwell kuvasi.
EnglishSun-loving northerners wish to thank both the Commission and the rapporteur and shadow rapporteurs.
Aurinkoa rakastavat pohjoismaalaiset haluavat kiittää sekä komissiota että esittelijää ja varjoesittelijöitä.
EnglishWith loving kindness, with patience, with openness?
Rakastavalle ystävyydelle, kärsivällisyydelle, avoimmuudelle?
EnglishMadam President, we are facing a war against terrorism that all freedom-loving people must embrace.
Arvoisa puhemies, me käymme sotaa terrorismia vastaan, ja kaikkien vapautta arvostavien kansojen on hyväksyttävä se.
EnglishSelf-respecting politicians want a society which survives, amongst other things, by loving its neighbour.
Itseään kunnioittavat poliitikot haluavat yhteiskunnan, jota pitää koossa muun muassa lähimmäisistä huolehtiminen.
EnglishWe should be clear about one thing: the freedom-loving people of central Asia are among our most important partners.
Meille pitäisi olla selvää, että Keski-Aasian vapautta rakastavat kansat ovat tärkeimpiä kumppaneitamme.