Cómo se dice "low-level" en finlandés

EN

"low-level" en finlandés

volume_up
low {adj.}

EN low-level
volume_up
{adjetivo}

low-level
One relevant example is the record low level of payments in relation to gross national income.
Yksi keskeinen esimerkki on maksujen ennätyksellisen alhainen taso suhteessa BKTL:ään.
However, the low level of penetration of the Internet in a significant number of Member States of the Union does not constitute an adequate guarantee.
Internetin levinneisyyden alhainen taso useissa jäsenvaltioissa ei tarjoa riittävää takuuta.
From my group’s point of view, the basic problems are the low level of budget payment appropriations and the budget’s main areas of focus.
Ryhmäni näkökulmasta perusongelmia ovat talousarvion maksumäärärahojen alhainen taso ja talousarvion painopistealueet.

Traducciones similares para low-level en finlandés

low adjetivo
to low verbo
Finnish
level sustantivo
level adjetivo
to level verbo

Ejemplos de uso para "low-level" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIndeed, you have often rightly highlighted the low level of appropriations.
Te olette usein, täysin perustellusti, valittaneet määrärahojen riittämättömyyttä.
EnglishPublic sector investment has, in particular, been at a staggeringly low level.
Varsinkin julkisen sektorin investoinnit ovat olleet järisyttävän alhaisella tasolla.
EnglishIt is not prohibited to choose a generally low level of tax in order to promote growth.
Ei ole kiellettyä harjoittaa yleisesti alhaista verotusta kasvun lisäämiseksi.
EnglishFor the short term, I think we have to work towards a low level of drug use in society.
Lyhyellä aikavälillä meidän pitäisi mielestäni pyrkiä huumeettomaan yhteiskuntaan.
EnglishWe need to know which Member States have high standards and which are at a low level.
Meidän on tiedettävä, missä jäsenvaltioissa palvelut ovat tasokkaita ja missä eivät.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Haluan tuoda esiin erään ajatuksen: osakemarkkinat ovat historiallisen matalalla tasolla.
EnglishWe must not, however, forget to enter into low-level political relations with Belarus.
Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa paikallistason poliittisia suhteita Valkovenäjään.
EnglishThere is currently a very low level of participation in further training initiatives.
Tällä hetkellä osallistuminen lisäkoulutusta koskeviin aloitteisiin on hyvin vähäistä.
EnglishI was very shocked and surprised by the low level of commitment in London.
Olin hyvin järkyttynyt ja yllättynyt sitoumuksien vähäisyydestä Lontoossa.
EnglishThe markets have noted it, since interest rates are today at an historically low level.
Markkinat ovat panneet sen merkille, koska korot ovat nykyisin historiallisen matalat.
EnglishI am also shocked at the low level of acceptance among the population.
Olen myös järkyttynyt siitä, kuinka suppeasti kansalaiset tämän tunnustavat.
EnglishThis is why I have taken the initiative to set up a Low Level Group on Cars.
Siksi olenkin tehnyt aloitteen autoja käsittelevän matalan tason työryhmän perustamisesta.
EnglishAs we all know, public investment in Europe is at a very low level.
Kuten kaikki tiedämme, julkisten investointien määrä Euroopassa on pohjalukemissa.
EnglishOur group is worried about the low level of payment appropriations.
Ryhmässämme esiintyy huolestuneisuutta maksumäärärahojen alhaisesta tasosta.
EnglishWe are asking for an increase in the very low level of payment appropriations.
Pyydämme, että maksumäärärahojen hyvin alhaista tasoa nostetaan.
EnglishGood status means a healthy ecosystem and a low level of pollution.
Hyvä tila merkitsee tervettä ekosysteemiä ja alhaista pilaantumisastetta.
EnglishThey can well afford to provide low-level or free access to schools.
Niillä on varaa tarjota kouluille vapaata tai rajoitettua pääsyä teleliikennepalveluihin.
EnglishChina has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still.
Kiina on painanut valuuttansa keinotekoisen alas alentaakseen entisestään tuotteidensa hintaa.
EnglishOlder people are dependent on retirement benefits, which are mostly at a very low level.
Vanhat ihmiset ovat riippuvaisia eläke-eduista, jotka ovat suurimmaksi osaksi erittäin alhaisia.
EnglishAlthough they have gone down, prices will not return to the relatively low level they were at before.
Vaikka hinnat ovat laskeneet, ne eivät palaa entiselle suhteellisen matalalle tasolle.