Cómo se dice "lower case" en finlandés

EN

"lower case" en finlandés

volume_up
lower case {sustantivo}

EN lower case
volume_up
{sustantivo}

lower case
volume_up
gemena {sustantivo}
lower case (también: minuscule)
volume_up
pienaakkonen {sustantivo}
lower case (también: minuscule)
volume_up
pieni kirjain {sustantivo}

Traducciones similares para lower case en finlandés

to lower verbo
low adjetivo
case sustantivo

Ejemplos de uso para "lower case" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is clear that fair trade (written using lower case letters) is something different.
On selvää, että reilu kauppa (pienillä alkukirjaimilla kirjoitettuna) on jotakin aivan muuta.
EnglishAlways make sure that you have a strong password, with a mix of numbers and upper- and lower-case letters.
Varmista aina, että salasana on suojattu ja siinä on sekä numeroita että suuria ja pieniä kirjaimia.
EnglishThere have in any case been lower interest rates under monetary union than in the decades of the German mark that preceded it.
Rahaliitossa on ainakin tähän asti ollut alempi inflaatioaste kuin D-markan vuosikymmeninä.
EnglishIt is, of course, also possible that the profits are a little lower in the case of medicinal products for rare diseases.
On tietenkin myös mahdollista, että voitot ovat hieman alhaisempia, jos kyseessä ovat harvinaisiin tauteihin käytettävät lääkkeet.
EnglishLower case letters
EnglishIn what could be described as the best case scenario, the employee is required to pay a fine, which is in any case lower than the fine paid by the employer.
Parhaana tapauksena voitaisiin pitää sitä, että työntekijän on maksettava sakko, joka kuitenkin olisi aina pienempi kuin työnantajan maksama sakko.
EnglishSixthly, it is totally unacceptable, should this be the case, that lower standards should apply to imports into the EU than, for example, into the US.
Kuudenneksi ei voida mitenkään hyväksyä sitä, jos niin kävisi, että EU:hun tuontiin sovellettaisiin alempia normeja kuin tuontiin vaikkapa Yhdysvaltoihin.