Cómo se dice "loyal" en finlandés

EN

"loyal" en finlandés

EN loyal
volume_up
{adjetivo}

loyal (también: committed, constant, staunch, religious)
President Barroso is remaining particularly loyal to that topic.
Puheenjohtaja Barroso on erittäin uskollinen tälle aiheelle.
Turkey has been a loyal ally of the European Union and deserves a clear and honest answer.
Turkki on ollut Euroopan unionin uskollinen liittolainen, ja se ansaitsee selkeän ja vilpittömän vastauksen.
Missä oli hänen uskollinen yhteistyönsä?
loyal
She was completely loyal to the decisions taken in the Commission.
Hän oli täysin lojaali komission tekemille päätöksille.
The European Commission should be loyal to the European tradition, and not to the newer United States tradition.
Euroopan komission on oltava lojaali eurooppalaiselle perinteelle eikä uudemmalle Yhdysvaltojen perinteelle.
The EPP-ED Group will do everything in its power to prove responsible and loyal partners in the legislative process.
EPP-ED-ryhmä tekee kaiken voitavansa osoittaakseen olevansa vastuullinen ja lojaali kumppani lainsäädännässä.

Sinónimos (inglés) para "loyal":

loyal

Ejemplos de uso para "loyal" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt would only help to generate pointless frustration for many loyal citizens.
Ne aiheuttavat vain turhautumista monien paikallisten kansalaisten keskuudessa.
EnglishThey will not be met without loyal cooperation between the institutions of government.
Niihin ei kyetä vastaamaan, elleivät hallintoelimet tee luotettavaa yhteistyötä.
EnglishSuch behaviour by the Council puts an end to our loyal cooperation with it.
Tällainen käytös neuvostolta tekee lopun vilpittömästä yhteistyöstämme sen kanssa.
EnglishLadies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
Hyvät kollegat, pysykäämme uskollisina tälle asialle myös tulevalla kaudella.
EnglishWe must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
Meidän on autettava heitä, jotta voimme olla uskollisia itsellemme ja yhteisille arvoillemme.
EnglishThat had nothing, absolutely nothing whatever, in common with staying loyal to principles.
Sillä ei ole mitään tekemistä staying loyal to principles in kanssa, ei todellakaan!
EnglishThe struggle to be carried out must be collective, loyal and free from ulterior motives.
Käytävän taistelun on oltava yhteinen, vilpitön ja vailla taka-ajatuksia.
EnglishSo in that regard, as a loyal Conservative, I followed the whip and supported this measure.
Siispä lojaalina konservatiivina noudatin ryhmäkuria ja kannatin tätä toimenpidettä.
EnglishThese traditional national minorities are the most loyal citizens of their respective countries.
Nämä perinteiset kansalliset vähemmistöt ovat valtioidensa lojaaleimpia kansalaisia.
EnglishI call for the principles of loyal cooperation and non-discrimination to be respected.
Vaadin, että lojaalin yhteistyön periaatteita ja syrjinnän vastaisia periaatteita on noudatettava.
EnglishBut, being a loyal Conservative I had to support it; I followed the whip.
Lojaalina konservatiivina minun oli kuitenkin noudatettava ryhmäkuria ja äänestettävä sen puolesta.
EnglishVery loyal relations have been created between the group chairmen.
Ryhmien puheenjohtajille on muodostunut hyvin luottavaiset suhteet.
EnglishYesterday's opponents have become the most loyal supporters.
Entisistä vastustajista on tullut mitä vankkumattomimpia kannattajia.
EnglishI admired her in every respect, as a friend, as a politician and as a loyal Member of this Chamber.
Ihailin häntä kaikin puolin ystävänä, poliitikkona ja tämän parlamentin uskollisena jäsenenä.
EnglishThe US should act as a loyal and reliable ally and respect EU law.
Yhdysvaltain pitäisi toimia lojaalin ja luotettavan liittolaisen tavoin ja kunnioittaa EU:n lakia.
EnglishThey declared: we are loyal citizens of Belarus and do not want any economic sanctions.
He ilmoittivat näin: olemme Valko-Venäjän uskollisia kansalaisia, emmekä halua taloudellisia seuraamuksia.
EnglishWe are, of course, loyal to the decisions taken in Helsinki.
Olemme ilman muuta uskollisia Helsingissä tehdyille päätöksille.
EnglishIs this position which breaks European consensus loyal?
Onko tällaisen poikkeaminen eurooppalaisesta kannasta lojaalia?
EnglishMy country, my party, has voted against this resolution today as loyal Conservatives.
Maani ja puolueeni ovat äänestäneet tänään tätä päätöslauselmaa vastaan toimiakseen lojaalien konservatiivien tavoin.
EnglishThis would be the minimum that we could expect in the framework of loyal cooperation between the institutions.
Tämä on vähintä, mitä voimme odottaa toimielinten välisen luotettavan yhteistyön perusteella.