Cómo se dice "mate" en finlandés

EN

"mate" en finlandés

volume_up
mate {sustantivo}

EN mate
volume_up
{sustantivo}

1. general

mate (también: co-pilot, coxswain, sweep, first mate)
volume_up
perämies {sustantivo}
mate (también: couple, pair, partner, dyad)
volume_up
pari {sustantivo}
mate (también: handyman)
volume_up
apumies {sustantivo}
mate (también: sailor, seaman)
volume_up
matruusi {sustantivo}

2. coloquial

mate (también: buddy, companion, comrade, pardner)
volume_up
toveri {sustantivo}
mate (también: boyfriend, buddy, chum, friend)
volume_up
kaveri {sustantivo}
"Siis mitä tarkoittaa luxemburgilainen?" kaverini kysyy.
My mate says 'what be'm going to do about it then, dig it up and put it in trucks and pile it up on Dartymoor so we can go and have a looky at 'n?'
Kaveri vastaa siihen: "Mitä ne sitten aikoo tehdä sille, kaivaa sen ylös ja panna rekkaan ja kaataa sitten Dartmoorille kaikkien pällisteltäväksi?"

Ejemplos de uso para "mate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey mate with his domesticated geese, and his flock continues.
Ne parittelevat hänen kesyhanhiensa kanssa, ja hänen laumansa jatkaa eloaan.
EnglishThe noise makes it difficult for the whales to orient themselves, form herds, mate and find food.
Melu vaikeuttaa valaiden suunnistusta, laumojen muodostusta, parittelua sekä ravinnonsaantia.
EnglishMr President, I in turn would like to thank Dragutin Mate, our President-in-Office of the Council.
Arvoisa puhemies, minä haluan puolestani kiittää Dragutin Matea, tämänhetkistä neuvoston puheenjohtajaamme.
EnglishI therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
Siksi katson, että meidän on katkaistava tämä noidankehä tasapainolla, josta puheenjohtaja Mate puhui.
EnglishYou somewhat remind me of your mate Tony Blair.
Muistutatte jossain määrin ystäväänne Tony Blairia.
EnglishThat is also valid for Mr Mate, who failed to produce the evidence supporting his accusations in this very House.
Tämä pätee myös Dragutin Mateen, joka ei pystynyt esittämään täällä parlamentissa näyttöä väitteidensä tueksi.
Englishsays my mate.
"Siis mitä tarkoittaa luxemburgilainen?" kaverini kysyy.
EnglishMr Mate, we are talking about 18 months - the maximum detention period - not 6 months, as you said.
Arvoisa puheenjohtaja Mate, puhumme 18 kuukaudesta - säilöönoton enimmäiskestosta - emmekä kuudesta kuukaudesta, kuten te sanoitte.
EnglishAs Mr Mate has just said, we do not yet have the implementing agreements, so it is very difficult to assess them.
Kuten Dragutin Mate juuri sanoi, meillä ei ole vielä täytäntöönpanosopimuksia, joten niitä on erittäin vaikeaa arvioida.
EnglishAs Mr Mate said, the directive will force all Member States to pay particular attention to the rights of children.
Kuten puheenjohtaja Mate sanoi, direktiivi pakottaa kaikki jäsenvaltiot kiinnittämään erityistä huomiota lasten oikeuksiin.
EnglishI had noticed what the British Minister of State, Denis McShane, my old school mate, said yesterday in the region.
Panin merkille, mitä Britannian valtioministeri Denis McShane, entinen koulutoverini, sanoi eilen ollessaan kyseisellä alueella.
EnglishAs Mr Mate has just said, we shall also be discussing the Electronic System for Travel Authorisation in the negotiations.
Kuten Dragutin Mate juuri sanoi, keskustelemme neuvotteluissa myös sähköiseen matkustuslupaan perustuvasta järjestelmästä.
EnglishNow once we mate, we click on the egg.
EnglishHe would be better using taxpayers' money on his phone bill telling his mate, Mr Berlusconi, to switch his candidate.
Veronmaksajien rahat menisivät parempaan tarkoitukseen, jos hän soittaisi niillä kaverilleen Berlusconille ja pyytäisi tätä vaihtamaan ehdokastaan.
EnglishAnd it’s a good thing that there isn’t, because if there were, then Mother Nature would have a problem: How on earth do you get chimps to mate?
Ja hyvä niin, sillä jos näin olisi, luontoäitimme olisi vaikeuksissa: Millä ihmeen keinolla simpanssit saisi parittelemaan?
English(PT) Mr President, Minister Mate, Vice-President Barrot, ladies and gentlemen, on 10 March I expressed in this House my fears on this issue.
Arvoisat puhemies, ministeri Mate ja varapuheenjohtaja Barrot, hyvät naiset ja herrat, esitin tähän kysymykseen liittyvät pelkoni täällä parlamentissa 10. maaliskuuta.
EnglishWell, in the same way I believe in the power of unitary negotiations and I must say that, with Mr Mate, we shall really work hard and with great determination.
Samaan tapaan uskon yhteisneuvotteluiden voimaan, ja minun on sanottava yhdessä Dragutin Maten kanssa, että meidän on työskenneltävä kovasti ja päättäväisesti.
EnglishObviously further clarification is required and Mr Mate and I will discuss these matters again with Mr Chertoff when he comes to Brussels in mid-May.
Lisäselvitykset ovat epäilemättä tarpeen, ja Dragutin Mate ja minä keskustelemme näistä asioista uudelleen Michael Chertoffin kanssa, kun hän tulee Brysseliin toukokuun puolivälissä.
EnglishThese hamsters were spirited away by a campaign group for the protection and preservation of this species who believed that, if they abducted the hamsters, they could get them to mate.
Nämä hamsterit kaapattiin sitten myös pian, koska tämän lajin suojelua ja säilyttämistä kannattava toimintaryhmä ajattelee, että kun se kaappaa hamsterit, se voi saada ne pariutumaan.