Cómo se dice "to measure out" en finlandés

EN

"to measure out" en finlandés

EN to measure out
volume_up
{verbo}

to measure out (también: to dose, to portion out, to portion, to allowance)
So there is only one alternative - to allow them - and then the question arises of the extent to which we have to measure out this freedom.
Jää siis vain yksi vaihtoehto: sallia ne, jolloin herää kysymys: missä mitassa meidän tulee annostella vapautta?
to measure out (también: to measure, to mete, to weigh, to gauge)

Traducciones similares para to measure out en finlandés

measure sustantivo
to measure verbo
out sustantivo
out adjetivo
out adverbio
out preposición
to out verbo
Finnish

Ejemplos de uso para "to measure out" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishDid the Commission expect that somebody would just pull a legal measure out of the hat?
Onko komissio sitten odottanut, että joku tempaisisi hatusta jonkin oikeudellisen toimenpiteen?
EnglishMeasure after measure has come out of the Environment Committee.
Ympäristöasioiden valiokunnasta on tullut useita toimenpiteitä.
EnglishI feel I must reject any measure that restricts balancing out.
Haluan hylätä kaikki toimet, joilla estetään tasaukset.
EnglishThis is not a negligible amount, and we are attempting to measure out this aid to suit the local capacity to absorb it.
Se ei ole vähäinen summa, ja me pyrimme jakamaan tätä avustusta paikallisen vastaanottokyvyn mukaisesti.
EnglishClearly, the decision also depends to a very great extent on the objective that a particular measure sets out to achieve.
Asia riippuu nimittäin myös hyvin oleellisesti siitä, mitä tietyllä toimenpiteellä halutaan saavuttaa.
EnglishAfter each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
Jokaisen toimenpiteen jälkeen käy kuitenkin ilmi, että lyhytaikaisen laskun jälkeen maahanmuuttajien määrä alkaa taas kasvaa.
EnglishI only hope the Council will agree to a revision within a timescale that enables the European measure to be sorted out very soon.
Toivon vain, että neuvosto on samaa mieltä tarkistuksen sellaisesta aikataulusta, jonka myötä EU:n toimenpide saadaan laadittua hyvin pian.
EnglishAs you point out, this measure appears in several national highway codes and has in any case been recommended in other Member States.
Kuten totesitte, tämä toimi on sisällytetty useisiin kansallisiin tieliikennelakeihin ja monissa muissa jäsenvaltioissa se on vähintäänkin suosituksena.
EnglishI hope that the PPE-DE Group will support this very sensible measure to phase out an extremely dangerous chemical from our environment.
Toivon, että PPE-DE-ryhmä tukee tätä erittäin järkevää toimenpidettä, jotta äärimmäisen vaarallinen kemikaali saadaan poistettua asteittain ympäristöstämme.
EnglishIn the long term, this measure could even turn out to herald a form of European accreditation guaranteeing high technological and personal standards.
Pitkällä aikavälillä tästä direktiivistä voi jopa tulla tiukat teknologia- ja henkilöstövaatimukset takaavan eurooppalaisen hyväksyntäjärjestelmän ennusmerkki.
EnglishWith regard to policy, this minus number is multiplied by the number of results which are not achieved each time one measure cancels out the intended effect of another.
Politiikassa tällainen negatiivinen lopputulos moninkertaistuu saavuttamatta jääneiden tulosten vuoksi aina, kun yhdellä toimella mitätöidään toisen toimen aikaansaannokset.
EnglishIt is a measure that will smooth out the distortion of the competition that exists at the moment between road transport and the railways.
Tämä toimenpide on mielestäni erittäin tärkeä, sillä se oikaisee tällä hetkellä vallitsevaa kilpailun vääristyneisyyttä rautateiden ja autoliikenteen välillä.
EnglishWe have here a specific Community measure that sets out a system of derogation from the rules on the issue of visas for members of the Olympic family taking part in the 2004 Olympic Games in Athens.
Käsittelemme nyt erityistä yhteisön toimea, joka merkitsee poikkeusjärjestelyjä Ateenassa vuonna 2004 pidettävien olympiakisojen osanottajien viisumien myöntämisessä.