Cómo se dice "mileage" en finlandés

EN

"mileage" en finlandés

volume_up
mileage {sustantivo}

EN mileage
volume_up
{sustantivo}

1. general

mileage
volume_up
käyttöikä {sustantivo}
mileage (también: drive)
volume_up
ajomatka {sustantivo}
mileage
volume_up
matkan pituus {sustantivo}
mileage
volume_up
ajokilometrit {sustantivo}

2. coloquial

mileage (también: brain, common sense, intellect, mind)
volume_up
järki {sustantivo}
mileage

Sinónimos (inglés) para "mileage":

mileage

Ejemplos de uso para "mileage" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI do hope, though, that the Commission's statement will prove to have some mileage in it.
Toivon kuitenkin, että komission lausunto osoittautuu jotakuinkin järkeväksi.
EnglishWe are naturally calling for a precise limitation of the ratio of road legs to total mileage.
Vaadimme tosin maantiekuljetusten osuuden tarkkaa rajoittamista kuljetusketjussa.
EnglishSo, in a word, there is no electoral mileage in this one at all.
Siis, lyhyesti sanottuna, tässä ei ole lainkaan kyse äänien kalastamisesta.
EnglishI do not believe there is any mileage in imagining that what the one institution gains, the other loses.
Mielestäni ei voida ajatella niin, että yhden toimielimen voitto on toisen tappio.
EnglishOver the past few years, we have covered a lot of mileage together, and have made a success of it.
Muutaman viime vuoden aikana olemme taivaltaneet pitkän matkan yhdessä ja myös onnistuneet siinä.
EnglishNo agreements have been reached at all for trucks, whilst the mileage of trucks is rising at an alarming rate.
Hyötyajoneuvoille meillä ei ole mitään, vaikka niiden ajamat kilometrimäärät kasvavat valtavasti.
EnglishThe vehicles concerned are large, have a high mileage and, as such, cause high levels of CO2 emission.
On kysymys suurista ajoneuvoista, joille kertyy paljon kilometrejä ja jotka siten aiheuttavat runsaasti CO2-päästöjä.
EnglishIt may be all very fine as far as protecting animals is concerned, but there is no political mileage in it at all.
Eläinten suojelun kannalta tämä voi toki olla ihan hyvä asia, mutta politiikkaa se ei edistä kerrassaan millään tavoin.
Englishyour mileage may vary
Englishyour mileage may vary
EnglishI would suggest to Parliament that, possibly, if they split the price of tickets from mileage, there might be more support in the future.
Ehdottaisin parlamentille, että jos lippujen hinnat erotettaisiin matkan pituudesta, kannatusta saattaisi olla tulevaisuudessa enemmän.
EnglishIn addition, the car mileage will need to come down, and that is only possible by providing robust, healthy and affordable public transport.
Lisäksi autojen kilometrimäärän on pienennyttävä, ja se on mahdollista vain tarjoamalla tehokasta, terveellistä ja edullista joukkoliikennettä.
EnglishSecondly, the sudden increase in mileage requires an enormous amount of fossil fuels and causes ecological and social damage.
Lisäksi kilometrimäärien äkillinen lisääntyminen vaatii valtavan määrän fossiilisia polttoaineita, mikä aiheuttaa ympäristövahinkoja ja sosiaalisia vahinkoja.
EnglishIn the last 20 years, the average daily mileage covered by individual members of the public has doubled, as has the number of vehicles.
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yksittäisten liikenteen käyttäjien päivittäinen kilometrimäärä on keskimäärin kaksinkertaistunut, samoin ajoneuvojen määrä.
EnglishI understand that concern, but the rapid reaction facility does not create new responsibilities, it tries to get better mileage out of what we already have.
Ymmärrän tämän huolen, mutta nopean toiminnan voimavaroissa ei ole kyse uusista tehtävistä, vaan niissä yritetään hyödyntää paremmin sitä, mitä meillä jo on.
EnglishA lot of mileage has been made out of the subject of a peoples' Europe and yet our actions are not perceived by the majority of our citizens to touch their lives.
Teema "kansalaisten Eurooppa" on saanut aikaan paljon hyödyllistä, ja kuitenkaan enemmistö kansalaisistamme ei katso toimiemme koskettavan heidän elämäänsä.
EnglishThere is, of course, a lot of mileage in this, and it is to be hoped that consumers will be able to benefit from the available scope too, but I have good reason to be sceptical.
Tästä on tietenkin paljon hyötyä, ja kuluttajat voivat toivottavasti hyötyä käytettävissä olevista mahdollisuuksista, mutta minulla on hyvä syy epäilyksiin.
EnglishAnother idea that has mileage in it is to gradually abandon subsidies that are harmful to the environment, along the lines of what the Commission has done for tobacco.
Toinen edistämisen arvoinen ajatus on se, että luovutaan vähitellen tuista, jotka ovat ympäristön kannalta vahingollisia, sen mukaisesti mitä on komissio on tehnyt tupakalle.
EnglishThe reason why we voted in favour of Amendment No 40 is that we advocate a new Bureau decision leaving no loopholes permitting additional mileage allowances and payments for extra time.
Äänestimme tarkistuksen 40 puolesta, koska kannatamme uutta puhemiehistön päätöstä, jossa ei jätetä takaportteja ylimääräisiin kilometri- ja ylityökorvauksiin.
EnglishThat, however, is by no means a huge leap forward, since, as I just mentioned, practically 90% of total track mileage was opened to international freight traffic on 15 March of this year.
Se ei ole tosin suuri edistysaskel, sillä kuten juuri totesin, 90� prosenttia rautateiden valtaväylistä avattiin kansainväliselle tavaraliikenteelle käytännössä jo 15.� maaliskuuta 2003.