Cómo se dice "mint" en finlandés

EN

"mint" en finlandés

volume_up
mint {sustantivo}
FI

EN mint
volume_up
{sustantivo}

1. general

mint
volume_up
minttu {sustantivo}
mint
volume_up
rahapaja {sustantivo}

2. coloquial

mint (también: estate, fortune, property, goods)
volume_up
omaisuus {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "mint":

mint

Ejemplos de uso para "mint" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTo the right of his portrait are the year (“2006”) and the mint mark (“R”).
Paavin kuvan oikealla puolella ovat vuosiluku ”2006” sekä rahapajan tunnus ”R”.
EnglishThe design was created by Helmut Andexlinger, a professional designer at the Austrian Mint.
Kolikon suunnitteli Itävallan rahapajan suunnittelija Helmut Andexlinger.
EnglishIt will be its sovereign decision how to mint these coins and print these notes.
Sen jälkeen valtio päättää täysivaltaisesti miten se aikoo lyöttää nämä kolikot ja painattaa nämä setelit.
EnglishThe mint directors and finance ministers saw it otherwise.
Rahanvartijoilla, valtiovarainministereillä oli tästä toisenlainen käsitys.
EnglishThe common sides of the coins were designed by Mr Luc Luycx of the Royal Belgian Mint.
Eurokolikoiden yhteisen puolen kuva-aiheet suunnitteli Luc Luycx Belgian kuninkaallisesta rahapajasta.
EnglishIn December a card will come onto the market that will smell of pine, freesias, strawberries or mint.
Joulukuussa markkinoille tulee kortti, joka tuoksuu männyltä, freesioilta, mansikoilta tai mintulta.
EnglishThat way, your opponent can't mint kings.
Tällä tavoin vastustajasi ei pääse tekemään tammia.
EnglishSubject: Future of the British Royal Mint
Aihe: Brittiläisen Royal Mintin tulevaisuus
EnglishThe Council of finance ministers asked the group of mint directors to carry out a more detailed study and suggest solutions.
Valtiovarainministereiden neuvosto on pyytänyt kolikkojohtajia tutkimaan asiaa tarkemmin ja esittämään ratkaisun asiaan.
EnglishToday we are not proposing that the European State should mint the currency, but that the currency should mint the European State.
Tänään esitetään, että valuuttaa ei loisikaan eurooppalainen valtio vaan että valuutta loisi eurooppalaisen valtion.
EnglishThere is a network called the Coin Registration Office, established by the International Mint Directors Conference.
Kansainvälisessä rahapajojen kokouksessa (International Mint Directors Conference) perustettiin verkosto nimeltä Coin Registration Office.
EnglishRecently, the British Government announced that a new public/private partnership would be introduced at the Royal Mint, based in Llantrisant, South Wales.
Britannian hallitus ilmoitti äskettäin, että Llantrisantissa, Etelä-Walesissa sijaitseva Royal Mint käynnistää uuden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden.
EnglishThe Commission is not therefore competent to comment on the possible future status of the Royal Mint, or indeed of any other national monetary institute.
Komissiolla ei siis ole toimivaltuuksia ottaa kantaa Royal Mint -yhtiön tai sitä paitsi minkään muunkaan kansallisen rahalaitoksen aseman mahdolliseen kehittymiseen.