Cómo se dice "to move on" en finlandés

EN

"to move on" en finlandés

FI

EN to move on
volume_up
{verbo}

to move on (también: to cross over, to go to, to move, to pass)
Our networks are finding it very difficult to move to a European scale.
Liikenneverkoillemme tuottaa suuria vaikeuksia siirtyä eurooppalaiselle tasolle.
At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Samalla emme kuitenkaan voi vain siirtyä käsittelemään jokapäiväisiä asioita.
Allow me now to move on to the item on the agenda relating to Iraq.
Seuraavaksi haluaisin siirtyä esityslistalla olevaan Irakin tilanteeseen.
to move on (también: to press on)

Ejemplos de uso para "to move on" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Ennen kuin muutat toiseen maahan, varmista, että ajokorttisi ei ole vanhentunut.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
Myönteisenä kehityssuuntauksena pidettävä toimi sisältyy Lissabonin sopimukseen.
EnglishMove the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
Siirtää kohdistinta taaksepäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on sama muotoilu.
EnglishThe creation of one-stop agencies would be one specific move in this direction.
Yhden luukun virastojen perustaminen olisi yksi erityinen askel tähän suuntaan.
EnglishAnd that will only happen if we move towards common European defence structures.
Se onnistuu vain, jos alamme kehittää yhteisiä eurooppalaisia puolustusrakenteita.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Eikö neuvoston ja puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä aloite Leila Zanan asiassa?
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Menneisyyden ongelmat on ratkaistava, mikäli haluamme edistää asiaa tehokkaammin.
EnglishEuropean consumers are vitally important as we move from recession into growth.
Eurooppalaiset kuluttajat ovat avainasemassa, kun nousemme taantumasta kasvuun.
EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Se liittyy siihen, että meidän täytyy matkustaa Strasbourgin ja Brysselin väliä.
EnglishMr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
Arvoisa puhemies, luvallanne esitämme myös Thijs Bermanin mietinnön siirtämistä.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Ainakin asiasta vastaava valiokunta on äänestänyt yksimielisesti tämän puolesta.
EnglishAll I can say to you, therefore, is this: let us move forward along this path.
Voin siis sanoa teille vain yhden asian: tähän suuntaan meidän kannattaa edetä.
EnglishThe Ethiopian Government’s decision to move back its forces has been very welcome.
Joukkojen vetämisestä tehty Etiopian hallituksen päätös oli erittäin tervetullut.
EnglishWe should not conclude that the experiment has failed and that we should move on.
Ei pidä päätellä, että hanke on epäonnistunut ja että meidän on mentävä eteenpäin.
EnglishTo restore or move a gadget, you can simply drag the gadget where you want it.
Voit palauttaa tai siirtää pienoisohjelman vetämällä sen haluamaasi sijaintiin.
EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Voit myös siirtää leikkeitä paikasta toiseen, jakaa niitä osiin tai yhdistää niitä.
EnglishIt would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
Olisi hyvä selkeyttää näitä kysymyksiä, jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Molempien osapuolten on lähennyttävä toisiaan poliittisen ratkaisun löytämiseksi.
EnglishLet me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Haluan todeta, että tämä oli viisas siirto neuvostolta - erittäin viisas siirto.
EnglishLet us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
Siirtykäämme nyt kaikkein suurimpaan ongelmaan - infrastruktuurin rahoitukseen.