Cómo se dice "Nice" en finlandés

EN

"Nice" en finlandés

FI

EN Nice
volume_up
{nombre propio}

1. geografía

Nice
volume_up
Nizza {n.p.}
Nice was the summit of interests, not to mention the summit of national egoism.
Nizza oli todellakin kansallisten etujen, etten sanoisi itsekkyyden, huipentuma.
That is, after all, the quickest way to make people forget Nice.
Sillä tavallahan Nizza pystytään unohtamaan mahdollisimman nopeasti.
Mr President, Nice was simply not a successful Summit.
Arvoisa puhemies, Nizza yksinkertaisesti epäonnistui.

Sinónimos (inglés) para "nice":

nice

Ejemplos de uso para "Nice" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Treaty of Nice, in political terms, was designed for a Europe of 27 members.
Nizzan sopimus laadittiin poliittisesta näkökulmasta 27 jäsenvaltion unionille.
EnglishMr President, the Treaty of Nice tends to be marketed as an enlargement treaty.
Arvoisa puhemies, Nizzan sopimusta on tapana markkinoida laajentumissopimuksena.
EnglishIt is essential that the national parliaments should ratify the Treaty of Nice.
Kansallisten parlamenttien on välttämättä ratifioitava Nizzan perustamissopimus.
EnglishHe is a remarkably nice man and obviously a great author – an author of fiction.
Hän on erittäin miellyttävä mies ja ilmeisen hyvä kirjoittaja – fiktion alalla.
EnglishBut as he said such nice things about the Scots I was not going to correct him.
Koska hän kuitenkin sanoi niin mukavia asioita skoteista, en aio oikaista häntä.
EnglishThe tasks adopted at the Nice European Council have been carried out inadequately.
Nizzan Eurooppa-neuvoston hyväksymiä tehtäviä ei ole suoritettu asianmukaisesti.
EnglishMr Prodi said that the Treaty of Nice is not legally necessary for enlargement.
Prodi totesi, ettei Nizzan sopimus ole laillisesti välttämätön laajentumiselle.
EnglishSpeaking in the prisoners' dining hall on Robben Island was a nice experience.
Puheen pitäminen vankien ruokasalissa Robben Islandilla oli miellyttävä kokemus.
EnglishThe Nice Treaty introduced qualified majority voting into some 30 provisions.
Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön noin 30 määräyksessä.
EnglishMr President, the Treaty of Nice is dead and must not be given the kiss of life.
Arvoisa puhemies, Nizzan sopimus on kuollut eikä sitä pidä yrittää herättää henkiin.
EnglishThis is not something I have made up; it is in Article 23 of the Treaty of Nice.
Tämä ei ole oma keksintöni; asia on sanottu Nizzan sopimuksen 23 artiklassa.
EnglishWe may talk and say many nice things, yet this sector is in need of practical help.
Voimme toki puhua ja lausua kauniita asioita, mutta ala tarvitsee käytännön apua.
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Sillä korjataan suurin osa ongelmista, joista nykyinen Nizzan sopimus kärsii.
EnglishThat Treaty of Nice was rejected by the Irish people in a referendum in 2001.
Irlannin kansalaiset hylkäsivät Nizzan sopimuksen kansanäänestyksessä vuonna 2001.
EnglishLet us hope those countries actually see some real money rather than nice promises.
Toivottavasti nämä maat todella saavat varoja eivätkä vain kauniita lupauksia.
EnglishThe Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
Nizzan sopimuksessa määrätään tästä kahdessa vaiheessa tehtävästä muutoksesta.
EnglishIt is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
Talousarvio, joka on vaikea, ja se onkin hienoa: vaikean talousarvion laatiminen.
EnglishThe Treaty of Nice is not an adequate basis for successful further enlargement.
Nizzan sopimus ei ole riittävä pohja menestyksekkäälle lisälaajentumiselle.
EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
En myöskään usko, että meidän täytyy valita Nizzan tai Lissabonin välillä.
EnglishCertainly the strong, even damning, criticism of the outcome of Nice was a factor.
Varmastikin ponteva, jopa murskaava arvostelu Nizzan kokouksen lopputulosta kohtaan.