EN nod
volume_up
{sustantivo}

nod
volume_up
nyökkäys {sustantivo}
I got a nod and thought it was in order but, quite clearly, the nod did not mean that it was in order.
Hän nyökkäsi minulle ja luulin, että asia oli kunnossa, mutta aivan selvästi nyökkäys ei tarkoittanutkaan, että asia oli kunnossa.

Ejemplos de uso para "nod" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe ban was a stitch-up by the political elite and was done on a nod and a wink.
Hehkulamppuja koskeva kielto oli poliittisen eliitin juoni, josta sovittiin pöydän alla.
EnglishI am pleased to see the Commissioner nod, and the Chairman of the Council as well.
Olen tyytyväinen nähdessäni, että komission jäsen samoin kuin neuvoston puheenjohtaja nyökkäävät.
EnglishAnd yet here we are today being asked to allow this through on the nod.
Tästä huolimatta meitä pyydetään tänään hyväksymään tämä ehdotus.
EnglishWe must also ensure that this tax legislation not be amended every day at a nod from investors.
Meidän on myös varmistettava, että tätä verolainsäädäntöä ei tarkisteta joka päivä sijoittajien mielen mukaan.
EnglishThat is all and now the Minister will nod I hope.
Siinä kaikki, ja nyt ministeri toivoakseni nyökkää.
EnglishI have one comment for the Commissioner, on which I will ask for his advice and particularly his nod of approval in a moment.
Esitän pian komission jäsenelle huomautuksen, johon pyydän häneltä neuvoa sekä hyväksyvää nyökkäystä.
EnglishIf we do not react we shall achieve the exact opposite, which is that the common position will go through on the nod.
Jos emme tee mitään, saavutamme täysin päinvastaisen tuloksen, sillä yhteinen kanta tulee ilman muuta hyväksytyksi.
English0:15 What I'd like you to do is, just really quickly, is just, sort of, nod to the person on your right, and then nod to the person on your left.
0:15 Haluaisin teidän ihan pikaisesti nyökkäävän vierustoverillenne oikealla ja sitten vasemmalle.
EnglishI shall end with a nod to the Minister, who is not present: I would like to say that yesterday's utopias are today's realities.
Lopuksi totean lyhyesti ministerille, joka ei ole nyt paikalla, että eilisen kuvitelmat ovat tämän päivän todellisuutta.
EnglishThe proposal should be the outcome of serious debate in the College of Commissioners, not passed on the nod as A points.
Komission jäsenten pitäisi käydä ehdotuksista perusteellinen keskustelu sen sijasta, että ne hyväksytään automaattisesti luetteloon.
EnglishIt is just a nod towards the environmentalism of the Greens, towards the left with 'solidarity' and towards the right with 'economics'.
Ilmauksella vain myötäillään vihreiden ympäristöpainotuksia, vasemmiston "osallisuuden edistämistä" ja oikeiston "talouden" painotuksia.
EnglishIt is the ninth time the Court of Auditors has not given the nod to the accuracy of the figures in the largest areas of expenditure.
Tämä on yhdeksäs kerta, kun tilintarkastustuomioistuin ei ole antanut hyväksyntäänsä lukujen paikkansapitävyydelle laajimmilla menoaloilla.
EnglishWill we, in future, be allowed only to nod them through as we did in the past, or will we be permitted to express appropriate outrage?
Voimmeko tulevaisuudessa ainoastaan hyväksyä tarkistukset läpihuutojuttuna, kuten aiemminkin, vai saammeko ilmaista asianmukaisesti paheksuntamme?
EnglishHowever, ladies and gentlemen of the Commission, before you nod in agreement, it must be said that the blame is partly yours.
Hyvät komission jäsenet, ennen kuin te kuitenkaan nyökkäilette osoittaaksenne olevanne tästä samaa mieltä, joudun toteamaan, että syy on osittain myös teidän.
EnglishIt would be a road which would make all enemies of freedom, democracy, the State under the rule of law, social development and human rights nod with satisfaction.
Se olisi tie, joka saisi kaikki vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota, sosiaalista kehitystä ja ihmisoikeuksia vastustavat nyökyttelemään tyytyväisyydestä.
EnglishThe only talk is of how best to manage the demographic collapse and ageing in the Member States, with pension funds authorised in a passing nod to global finance.
Kyse on vain demografisen romahduksen ja maidemme ikääntymisen mahdollisimman hyvästä hallinnasta samalla, kun tuetaan tukien maailmanlaajuista rahoitusta sallimalla eläkerahastot.
EnglishThe EU will continue to be governed by means of opaque negotiations conducted by the powerful Member States, during which the weak Member States are expected to keep quiet or nod in agreement.
EU:ta johdetaan edelleen voimakkaiden jäsenvaltioiden suljettujen ovien takana käymillä neuvotteluilla, ja heikompien jäsenvaltioiden on vaiettava tai nyökättävä hyväksyvästi.