Cómo se dice "outbreak" en finlandés

EN

"outbreak" en finlandés

volume_up
outbreak {sustantivo}

EN outbreak
volume_up
{sustantivo}

outbreak (también: breakout, burst, irruption)
volume_up
puhkeaminen {sustantivo}
Occasionally, however, there is a problem such as the E-coli outbreak in Scotland.
Kuitenkin satunnaisesti ilmenee ongelmia, kuten E.colin puhkeaminen Skotlannissa.
On 20 February this year, an outbreak of foot-and-mouth disease was identified in the UK.
Suu- ja sorkkataudin puhkeaminen havaittiin Isossa-Britanniassa 20. helmikuuta.
The outbreak of another epidemic in Haiti was to be expected.
Uuden epidemian puhkeaminen Haitissa oli odotettua.
outbreak (también: burst, effusion, eruption, explosion)
volume_up
purkaus {sustantivo}
outbreak (también: surge, tidal wave, wave, rash)
volume_up
aalto {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "outbreak":

outbreak

Ejemplos de uso para "outbreak" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHas the international community failed to prevent the outbreak of violence?
Epäonnistuiko kansainvälinen yhteisö ehkäisemään väkivaltaisuuksien puhkeamisen?
English(PL) Mr President, today is the anniversary of the outbreak of the Second World War.
(PL) Arvoisa puhemies, tänään on toisen maailmansodan syttymisen vuosipäivä.
EnglishIn addition, the Commission keeps its website dedicated to this outbreak up to date.
Lisäksi komissio päivittää jatkuvasti epidemiaa käsitteleviä verkkosivujaan.
EnglishNow we have had this outbreak, so we have to ask ourselves some questions.
Nyt tämä epidemia on kuitenkin valloillaan, mikä herättää joitakin kysymyksiä.
EnglishIt was days after the outbreak of the crisis when the Commission held a press conference.
Komissio järjesti lehdistötilaisuuden useita päiviä kriisin puhkeamisen jälkeen.
EnglishThe two current hotspots show that this outbreak will be with us for many months.
Nämä kaksi tämänhetkistä pesäkettä osoittavat, että epidemia kestää vielä monta kuukautta.
EnglishA week ago, Zimbabwean President Robert Mugabe said the cholera outbreak had been arrested.
Maan presidentti Robert Mugabe sanoi viikko sitten, että kolera oli saatu kuriin.
EnglishNo-one ever promised, or even surmised, that the outbreak would be over at this stage.
Kukaan ei koskaan luvannut tai edes otaksunut, että epidemia olisi tässä vaiheessa ohi.
EnglishAll Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
Kaikki jäsenvaltiot käyttävät valtavasti resursseja nykyisten tautitapausten taltuttamiseen.
EnglishA future foot and mouth outbreak must never lead to a mass slaughter of livestock.
Tuleva mahdollinen suu- ja sorkkatauti ei saa koskaan enää johtaa karjan joukkoteurastuksiin.
EnglishYou will be aware that the first outbreak was confirmed on 20 February in the evening.
Tiedätte varmaan, että ensimmäinen tautitapaus vahvistettiin helmikuun 20. päivän iltana.
EnglishWhat we do know is that there is something very strange about this outbreak.
Sen ainakin tiedämme, että tähän epidemiaan liittyy outoja piirteitä.
EnglishThey were not the bacteria behind this outbreak, but it takes a while to find that out.
Ne eivät aiheuttaneet tätä epidemiaa, mutta sen selvittäminen vie aikaa.
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
Näin tapahtui Alankomaissa 1990-luvulla klassisen sikainfluenssan puhjetessa.
EnglishIts work should consolidate peace and prevent the outbreak of new conflicts.
Rauhanrakennuskomission työn tulisi lujittaa rauhaa ja estää uusien konfliktien puhkeamista.
EnglishThere are a number of worrying aspects to this outbreak which I should enumerate for you.
Taudin puhkeamiseen liittyy monia huolestuttavia piirteitä, jotka nyt luettelen teille.
EnglishThere are still many unanswered questions surrounding this outbreak.
Tähän epidemiaan liittyy lukuisia kysymyksiä, joihin ei ole vielä löydetty vastausta.
EnglishWhat scope does the Commission have to prevent an outbreak of uncontrolled violence?
Mitä mahdollisuuksia komissiolla on estää väkivallan laajeneminen?
EnglishTake Ireland in 2001, where we had a foot-and-mouth outbreak and the country came to a standstill.
Esimerkiksi Irlannissa puhkesi vuonna 2001 suu- ja sorkkatauti, ja maa lamaantui.
EnglishI would say to him that we still do not know where this outbreak originated.
Sanoisin hänelle, ettemme edelleenkään tiedä epidemian alkuperää.