Cómo se dice "outburst" en finlandés

EN

"outburst" en finlandés

volume_up
outburst {sustantivo}

EN outburst
volume_up
{sustantivo}

outburst (también: burst, fit, flurry, spasm)
volume_up
puuska {sustantivo}
outburst (también: breakout, ignition)
volume_up
syttyminen {sustantivo}
outburst (también: eruption)
volume_up
purkautuminen {sustantivo}
outburst
volume_up
purkaus {sustantivo} (tunteiden)

Sinónimos (inglés) para "outburst":

outburst

Ejemplos de uso para "outburst" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn my view, only the excessive consumption of eau-de-vie can explain such an outburst!
Käsitykseni on, että ainoastaan liiallinen akvaviitin käyttö voi selittää tällaisen väitteen!
EnglishIt is the most disgraceful outburst I have heard from a Commissioner in a long time.
Tämä on häpeällisin tunteenpurkaus, jonka olen kuullut komission jäsenen suusta pitkään aikaan.
EnglishExcuse my rather emotional outburst, but that is how I feel today.
Anteeksi hieman tunnepitoinen purkaukseni, mutta tänään tunnen näin.
EnglishFor this very reason, Mrs Oomen-Ruijten, I do not understand your outburst.
Hyvä kollega Oomen-Ruijten, koska nämä on pidetty erillään, en myöskään lainkaan ymmärrä kiihtymystänne.
EnglishThe Nice result is not an outburst of Euro-scepticism.
Kansanäänestyksen tulos ei tarkoita euroskeptisismin nousua.
EnglishMr President, obviously we cannot claim that the outburst of violence came unexpectedly.
Arvoisa puhemies, me emme voi missään tapauksessa väittää, että Kosovossa puhjenneet väkivaltaisuudet olisivat olleet odottamattomia.
EnglishMr President, President Putin's vulgar outburst in conjunction with the EU summit was not particularly surprising.
Arvoisa puhemies, presidentti Putinin vulgaari tunteenpurkaus EU:n huippukokouksen yhteydessä ei ollut erityisen yllättävää.
EnglishWhat is needed is not only political mediation, but also action to guarantee that no outburst of ethnic and religious hatred will be permitted.
Nyt tarvitaan paitsi poliittista sovittelua myös toimia sen varmistamiseksi, ettei etnisen ja uskonnollisen vihan puhkeamista sallita.
EnglishMr Wynn, I believe the applause indicates that the House deeply appreciates your exceptional outburst of pragmatism on this occasion.
Jäsen Wynn, suosionosoitukset käsittääkseni tarkoittavat, että parlamentti arvostaa poikkeuksellista käytännöllisyyden puuskaanne tässä tilanteessa.
EnglishProvocation and other abuses of authority by the police with respect to the population also seem to be at the root of this positive outburst of anger.
Tämän todellisen vihanpurkauksen lähteenä näyttävät myös olevan poliisilaitoksen monet provokaatiot ja muut väärinkäytökset kansaa kohtaan.
EnglishForgive my outburst of emotion, but missiles have also fallen on Bulgaria ... there have been many mistakes and we cannot simply say we are sorry.
Suokaa anteeksi liikutukseni, mutta tiedätte, että ohjuksia on pudonnut myös Bulgariaan... On tapahtunut jo monia virheitä, emmekä me voi vain pahoitella.
EnglishThe Timorese created a flower, a castle of hope which, in one outburst of violence, was brought down and destroyed in blood, violence and death.
Itätimorilaiset olivat istuttaneet kukan, joka nähtiin kuin toivon linnakkeena ja joka väkivallan puhjetessa kiskaistiin äkisti irti ja turmeltiin vereen, väkivaltaan ja kuolemaan.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the outburst of violence which rocked the region of Kabylia was, unfortunately, predictable - or even inevitable.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Kabylian aluetta ravistelleet väkivaltaiset yhteenotot olivat valitettavasti ennustettavissa, etten sanoisi väistämättömiä.
EnglishPresident Mubarak said himself, and I believe he is right, that in this situation, no Arab state leaders would be able to contain the outburst of feeling in their own countries.
Presidentti Mubarak itse sanoi, ja uskon hänen olevan oikeassa, ettei yksikään arabivaltion johtaja pystyisi tässä tilanteessa hillitsemään tunteenpurkauksia omissa valtioissaan.
EnglishAccording to the information available to the Commission, an outburst of violence started on 28 March, in the south-eastern city of Diyarbakir following the funeral of PKK members.
Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan väkivaltaisuudet alkoivat 28. maaliskuuta Diyarbakirin kaupungissa Kaakkois-Turkissa eräiden PKK:n jäsenten hautajaisten jälkeen.