Cómo se dice "outcome" en finlandés

EN

"outcome" en finlandés

volume_up
outcome {sustantivo}
FI

EN outcome
volume_up
{sustantivo}

outcome (también: consequence, corollary, result, return)
volume_up
tulos {sustantivo}
At present, the outcome is more centralism and less parliamentary democracy.
Nykyisellään tulos lisää keskusjohtoisuutta ja vähentää parlamentaarista demokratiaa.
The outcome of the conciliation on road transport is very much to be welcomed.
Maantieliikennettä koskeneen sovittelun tulos on erittäin tervetullut.
Of course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.
Lopullinen tulos riippuu tietysti ensisijaisesti vaalien tuloksesta.

Sinónimos (inglés) para "outcome":

outcome

Ejemplos de uso para "outcome" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNow is not the time, however, to pre-empt the outcome of the inquiry in any way.
Nyt ei ole kuitenkaan lainkaan oikea hetki ennakoida tutkimuksen johtopäätöstä.
EnglishTogether, they have had to bring the legislative process to a successful outcome.
He ovat yhdessä saattaneet lainsäädäntömenettelyn menestyksekkääseen päätökseen.
EnglishThe next item is the Commission statement on the outcome of the Kyoto Conference.
Esityslistalla on seuraavana komission selonteko Kioton konferenssin tuloksista.
EnglishThe outcome of Bonn represents a victory for multilateral international relations.
Bonnin kokouksen onnistuminen on monenvälisten kansainvälisten suhteiden voitto.
EnglishWhat took place last week is the logical outcome of what has happened in the past.
Se, mitä tällä viikolla tapahtuu, on loogista jatkoa aikaisemmille tapahtumille.
EnglishI do not prejudge its outcome - it is still a matter of debate and controversy.
En tuomitse sen tulosta etukäteen - asiasta keskustellaan ja väitellään vielä.
English(SK) I am satisfied with the outcome of the vote on nuclear safety regulation.
(SK) Olen tyytyväinen ydinturvallisuusasetusta koskevan äänestyksen tulokseen.
EnglishI may say, on behalf of Mrs Jeggle, that we are very pleased with the outcome.
Voin sanoa Elisabeth Jegglen puolesta, että olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen.
English(DE) I would also like to express my congratulations on the outcome of today's vote.
(DE) Minäkin haluan esittää kiitokseni tämänpäiväisen äänestystuloksen johdosta.
EnglishI know, however, that many colleagues would have preferred a different outcome.
Tiedän kuitenkin, että monet kollegat olisivat toivoneet toisenlaista lopputulosta.
EnglishThe UN declaration we are celebrating today was the outcome of a terrible war.
YK: n ihmisoikeuksien julistus, jota me tänään juhlimme, oli julman sodan seuraus.
EnglishWe really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.
Onnistuimme todellakin pääsemään hyvään lopputulokseen hyvin lyhyessä ajassa.
EnglishIt is in the Union's interests that the process should have a favourable outcome.
On unionin etujen mukaista, että prosessi johtaa myönteiseen lopputulokseen.
EnglishOpen as regards the possible outcome or open in the way the discussion is conducted?
Avoin sen mahdolliseen lopputulokseen nähden vai avoin sen johtamistapaan nähden?
EnglishLet tomorrow’s outcome demonstrate to Europeans that Europe is there for them.
Osoittakoon huominen äänestystulos eurooppalaisille, että Eurooppa on heitä varten.
EnglishThe outcome was that Commissioner McCreevy was summoned to appear before the House.
Tämän seurauksena komission jäsen McCreevy kutsuttiin parlamentin kuultavaksi.
EnglishI think our ACP partners will also be pleased with the outcome of this vote.
Uskon, että AKT-kumppanimme ovat myös ilahtuneita tämän äänestyksen tuloksesta.
EnglishThe EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
EU ei todellakaan pyri tällaiseen tulokseen, enkä usko, että Venäjäkään pyrkii.
EnglishWe, the Belgian Presidency, shall do everything in our power to achieve that outcome.
Puheenjohtajavaltio Belgia tekee kaikkensa tämän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
EnglishWhatever the eventual outcome, I hope that will be a hallmark of the scheme.
Olipa lopputulos mikä tahansa, toivon, että siitä tulee järjestelmän tuntomerkki.