Cómo se dice "outdated" en finlandés

EN

"outdated" en finlandés

EN outdated
volume_up
{adjetivo}

outdated (también: anachronic, anachronous, dated, obsolete)
The current Directive on UCITS has become antiquated and outdated.
Tämä yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi on vanhentunut ja vanhanaikainen.
Production facilities in that country are particularly outdated and in need of modernization.
Sen tuotantokoneisto on erityisen vanhentunut ja uudistuksia kaipaava.
The Iraq crisis has shown the extent to which this organisation was outdated.
Irakin kriisi on osoittanut, miten vanhentunut tämä rakenne onkaan.
The current Directive on UCITS has become antiquated and outdated.
Tämä yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi on vanhentunut ja vanhanaikainen.
What is clear is that the words 'Occupied Territories' are now outdated.
Selvää on se, että ilmaus " miehitetyt alueet" on nyt vanhanaikainen.
Cooperation based on conventions is outdated and a slow process in today’s EU.
Yleissopimuksiin perustuva yhteistyö on vanhanaikainen ja hidas tie tämän päivän EU:ssa.

Sinónimos (inglés) para "outdated":

outdated

Ejemplos de uso para "outdated" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOur society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Yhteiskuntamme on irtauduttava aikansa eläneestä järjestelmästä - koulu, työ, eläke!
EnglishIt’s possible that missing or outdated drivers are the cause of your hardware problem.
Puuttuvat tai vanhentuneet ohjaimet voivat olla syynä laitteisto-ongelmiisi.
EnglishThe mostly outdated construction methods used have led to poor safety standards.
Käytettyjen, pääosin vanhanaikaisten rakennusmenetelmien takia turvallisuustaso on heikko.
EnglishThe tools at their disposal are outdated, often still based on 19th century systems.
Heidän käytettävissään olevat välineet ovat vanhentuneita, usein peräisin 1800-luvulta.
EnglishAnd it contributes to maintaining an outdated pattern of sexual roles.
Ja se vaikuttaa omalta osaltaan vanhentuneen sukupuoliroolimallin ylläpitämiseen.
EnglishAt the same time, we wondered whether a ten-year plan was really, in fact, outdated.
Samanaikaisesti kysyimme itseltämme, oliko kymmenen vuoden suunnitelma aivan tätä päivää.
EnglishThey have become outdated and no longer reflect the realities of the financial services sector.
Ne ovat vanhentuneet eivätkä vastaa enää rahoituspalvelujen alan nykytilannetta.
EnglishThere are many completely outdated goods wagons, in particular, on the railways in Europe.
Euroopan rautateillä on käytössä erityisesti monia täysin vanhentuneita tavaravaunuja.
EnglishFinally, this impasse is giving new life to the outdated old ideas of the hard core.
Umpikuja nostaa uudelleen esiin iänikuiset puheet kovasta ytimestä.
EnglishNow we have to fall back on the 1997 Novel Foods Regulation, which is completely outdated.
Luisumme nyt takaisin täysin vanhentuneeseen vuoden 1997 asetukseen uuselintarvikkeista.
EnglishThe notion of a computer aiding or controlling things is actually rather an outdated one.
Tietokoneavusteiset toimet ja tietokonevalvonta ovat jokseenkin vanhentuneita käsitteitä.
EnglishThe present Grotius and Falcone programmes have become out-dated as a result of developments.
Nykyiset Grotius- ja Falcone-ohjelmat ovat jääneet kehityksestä jälkeen.
EnglishIt seems to me that all these war scenarios are old hat, outdated, congruent with the Cold War.
Minusta kaikki nämä sotaskenaariot ovat vanhoja, vanhentuneita, kylmän sodan aikaisia.
EnglishThe quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
Määrällinen kasvu perustuu vanhakantaiseen "nopeammin, korkeammalle, pidemmälle" -filosofiaan.
EnglishThese provisions are, unfortunately, outdated and need revision based on experience.
Nämä määräykset ovat valitettavasti vanhentuneita ja kaipaavat kokemukseen perustuvaa tarkistusta.
EnglishIt will be dangerous for European agriculture to continue with an outdated regulation system.
Euroopan maataloudelle on hengenvaarallista juuttua vanhentuneeseen säätelyjärjestelmään.
EnglishWe must not allow fishing fleets to become out-dated because this increases risks at sea.
Laivaston ei saa antaa vanheta, koska se lisää riskejä merellä.
EnglishIn the committees the Members discuss draft laws based on outdated drafts.
Valiokunnissa jäsenet keskustelevat lakiehdotuksista, jotka perustuvat vanhentuneisiin suunnitelmiin.
EnglishBut we also recognise that some of the practices are outdated.
Huomaamme kuitenkin myös, että jotkin käytännöistä ovat vanhentuneita.
EnglishSince when has growth been rejected in the name of outdated economic dogmas?
Milloin on oikein ryhdytty kieltäytymään kasvusta vanhentuneiden taloudellisten opinkappaleiden nimissä?