Cómo se dice "outdoor" en finlandés

EN

"outdoor" en finlandés

EN outdoor
volume_up
{adjetivo}

outdoor (también: external, foreign, open-air, outer)
volume_up
ulko- {adj.}
At the impressive ceremony outdoors, Mr President, we heard not only from you, with your impressive speech, but from Lech Walesa.
Arvoisa puhemies, vaikuttavassa juhlallisuudessa ulkona kuulimme sekä teidän vaikuttavan puheenne että Lech Walesan puheen.
outdoor (también: open-air, alfresco)
There is a good choice of outdoor and environmental activities.
Ulkoilma- ja ympäristötoiminnan alalla valikoima on laaja.

Sinónimos (inglés) para "outdoor":

outdoor

Ejemplos de uso para "outdoor" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFrom a technical point of view, Directive 96/62 defines ambient air as 'outdoor air' only.
Direktiivissä 96/62 ympäröivä ilma määritellään ainoastaan " ulkoilmaksi" .
EnglishThe call for the action plan to focus on indoor and outdoor air quality and chemicals has my backing.
Kehotus keskittyä toimintasuunnitelmassa sisä- ja ulkoilman laatuun ja kemikaaleihin saa tukeni.
English2:00 Here's another outdoor space, a little bit more sophisticated.
2:00 Tässä hieman hienostuneempi ulkotila.
EnglishMr President, outdoor public areas used to be, above all, the domain of pedestrians and children playing.
Arvoisa puhemies, julkiset ulkoilualueet olivat aikaisemmin ennen kaikkea jalankulkijoiden ja leikkivien lasten aluetta.
EnglishBut traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
Perinteisiä julkaisuja, mukaan lukien julisteita, postikortteja ja ulkomainoksia valmistellaan kuitenkin myös näiden lisäksi.
EnglishProvision of information on cancer risks to outdoor workers is not a burden on employers; it is an investment in a healthy workforce.
Syöpäriskeistä tiedottaminen ulkona työskenteleville ei ole työnantajille rasite, vaan työntekijöiden terveyttä edistävä investointi.
EnglishAlmost 1, 000 outdoor experiments are being carried out with corn varieties alone; genetically modified corn was admitted in December in the EU.
Pelkästään maissilajikkeilla toimeenpannaan paraikaa lähes 1 000 avomaakokeilua; geeniteknisesti muunneltu maissi hyväksyttiin jo joulukuussa EU: ssa.
EnglishFor example, in Fort William in the Highlands of Scotland, a Youth group interested in outdoor projects developed a cross-country ski programme with Slovakian counterparts.
Esimerkiksi Fort Williamissa, Skotlannin ylämaalla ulkoiluhankkeista kiinnostunut nuorisoryhmä kehitti murtomaahiihto-ohjelman Slovakian osapuolen kanssa.
EnglishLittle interest is taken in studies of the environmental quality of homes, though its health impact is bound to be at least as great as that of the outdoor environment.
Kotien ilmanlaatua koskevia tutkimuksia kohtaan osoitetaan vähäistä kiinnostusta, vaikka sen terveysvaikutus on varmasti yhtä merkittävä kuin ulkoilman vaikutus.