Cómo se dice "outer" en finlandés

EN

"outer" en finlandés

FI
FI
volume_up
out {sustantivo}
volume_up
out {adj.}
volume_up
out {adv.}
volume_up
out {prp.}

EN outer
volume_up
{adjetivo}

outer (también: external, foreign, open-air, outdoor)
volume_up
ulko- {adj.}
Like the Mongols of Outer Mongolia, the Uyghurs or the Turkmen people of Xinjiang, Tibet is suffering this oppression that seeks to destroy its identity.
Aivan kuten Ulko-Mongolian mongolit, uiguurit tai Xinjiangin turkmeenit, Tiibet kärsii sorrosta, jonka tarkoituksena on tuhota sen identiteetti.
I seriously wonder whether in fact the European Union has, unwittingly it seems, partly subsidized what amounts to a major military base in the Outer Hebrides.
Ettei Euroopan unioni vain tahtomattaan olisi osin tukenut Ulko-Hebrideillä sijaitsevaa suurta sotilastukikohtaa?
Can I also underline a point arising out of Clause 9 which Mr Hyland made: I am just back from a visit to the Outer Hebrides during the constituency week.
Haluaisin lisäksi korostaa 9 kohtaa koskevaa seikkaa, jonka jäsen Hyland toi esiin: palasin juuri vierailulta, jonka tein Ulko-Hebrideille sen viikon aikana, jona kiersin vaalipiirissäni.

Ejemplos de uso para "outer" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am afraid that today Mr Schüssel has only served us with a delicate outer case.
Pelkään, että herra Schüssel tarjoaa meille tänään vain kevyen kuorrutuksen.
EnglishIsn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?
Eikö mieli tulkitse ulkoisia olosuhteita onnellisuudeksi ja kärsimykseksi?
EnglishMy question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Kysyisin komissiolta: mitä ulkorajojen osalta on tehty viime aikoina?
EnglishCape Verde provides stability and security on one of the outer edges of the European area.
Kap Verde tuo vakautta ja turvallisuutta yhdelle Euroopan alueen ulkorajalle.
EnglishFor this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
Tämän vuoksi ei ainakaan kolikoiden ulkopinnassa saa esiintyä nikkeliä.
EnglishThe Outer Seven, as opposed to the Six, formed the European Free Trade Association, EFTA.
Kuutosten ulkopuolelle jäänyt ulkoseitsikko muodosti Euroopan vapaakauppaliiton Eftan.
EnglishNow to a vegetable plant, my apartment has got to be about as foreign as outer space.
Vihannekselle asuntoni lienee lähes yhtä vieras kuin avaruuskin.
EnglishI think that it is only starting to see the outer layer of the problems.
Mielestäni se on vasta nyt alkanut nähdä päällimmäiset ongelmat.
EnglishWhy should Europe get involved in the far reaches of outer space?
Miksi Euroopan pitäisi olla läsnä avaruuden kaukaisimmissa kolkissa?
EnglishFrom outer space you can see that Planet Earth is warming up.
Ulkoavaruudestakin näkee, että planeetta Maa lämpenee.
EnglishControls on our outer borders were inadequate.
Ulkorajoilla suoritettavassa valvonnassa on ollut parantamisen varaa.
EnglishTrue aliens, stocks that arrived from outer space.
Todellisia muukalaisia, ulkoavaruudesta tullutta karjaa.
EnglishHowever, I would still like to say a few words on the health aspects with regard to nickel in the outer layers of the coin.
Haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan terveysnäkökohdasta, mitä kolikoiden ulkopinnalla olevaan nikkeliin tulee.
EnglishI proposed that the outer circle of cooperation and integration would be the European Council, to which we could give new duties.
Uloimmaksi yhteistyön ja yhdentymisen kehäksi esitin Euroopan neuvostoa, jolle voisimme antaa uusia tehtäviä.
EnglishMy answer is that mastery and exploitation of outer space is the key to success in the world of modern technology.
Minun vastaukseni on, että ulkoavaruuden hallinta ja hyväksikäyttö on avain menestykseen nykyaikaisen teknologian maailmassa.
EnglishPineapples may not in fact matter, because the outer part is not eaten, but it would be quite unreasonable for peaches.
Ananaksen kohdalla se on melko samantekevää, koska sen kuorta ei syödä, mutta persikoiden kohdalla se olisi kohtuutonta.
EnglishWe can make outer space a space for peace.
EnglishIt was concerned with the high density of controls at the outer borders and with the so-called compensatory measures at the internal borders.
Oli kyse ulkorajojen suuresta tarkastustiheydestä ja niin sanotuista sisärajojen tasaustoimenpiteistä.
EnglishA Bulgarian folk song was included on the Voyager Golden Record which was sent into outer space by NASA.
Eräs bulgarialainen kansanlaulu sisällytettiin Voyager-avaruusluotaimen kultaiseen levyyn (Golden Record), jonka Nasa lähetti ulkoavaruuteen.
EnglishIt must be said that illegal immigration ultimately affects all the Member States, not just those on the outer borders.
Haluan sanoa, että laiton maahanmuutto koskettaa lopulta kaikkia jäsenvaltioita, ei pelkästään niitä, jotka sijaitsevat unionin ulkorajoilla.