Cómo se dice "outermost" en finlandés

EN

"outermost" en finlandés

EN outermost
volume_up
{adjetivo}

outermost

Sinónimos (inglés) para "outermost":

outermost
English

Ejemplos de uso para "outermost" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAn urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
Pikainen sopimus talousarviosta on erityisen tärkeä syrjäisimmille alueille.
EnglishMadeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
Madeira on syrjäinen alue, joka joutuu kantamaan tästä johtuvat rajoitteet.
EnglishThe outermost regions share the same fate as the ACP countries in this respect.
Tässä suhteessa yhteisön syrjäisimpien alueiden kohtalo yhdistyy AKT-maiden kohtaloon.
EnglishIn this area it is important not to leave out the most isolated and outermost regions.
On tärkeää, että tällä alalla ei unohdeta eristäytyneimpiä ja syrjäisimpiä alueita.
EnglishThe request for equal treatment for the outermost regions must be heard.
Vaatimus syrjäisimpien alueiden tasapuolisesta kohtelusta on otettava huomioon.
EnglishHence the importance to the outermost regions of these two Commission documents.
Nämä kaksi komission asiakirjaa ovat tästä syystä tärkeitä syrjäisimpien seutujen kannalta.
EnglishAll of these points are common to both the overseas territories and the outermost regions.
Nämä asiat ovat yhteisiä merentakaisille alueille ja syrjäisimmille seuduille.
EnglishThe intensity of the proposed aid for the outermost regions should be kept at current levels.
Syrjäisimmille alueille ehdotetun tuen määrä on säilytettävä nykyisellä tasolla.
EnglishIt is the outermost regions that put Community shipping in its position as world leader.
Yhteisön maailmanlaajuinen johtoasema merenkulussa on syrjäisimpien alueiden ansiota.
English   Mr President, that the outermost regions need our support is self-evident.
   – Arvoisa puhemies, on itsestään selvää, että syrjäisimmät alueet tarvitsevat tukeamme.
EnglishCommunity policies have presented many challenges to the outermost regions.
Yhteisön toimet ovat asettaneet monia haasteita syrjäisimmille alueille.
EnglishA specific European response to the crisis for the outermost regions ...
EU:n erityiset toimet syrjäisimpiä alueita varten kriisiin vastaamiseksi...
EnglishI believe that the proposed changes are positive for the outermost areas concerned.
Uskon, että ehdotetut muutokset ovat myönteisiä kyseisten syrjäisimpien alueiden kannalta.
EnglishThere are also, in addition, quite specific conditions for what we term the outermost regions.
Lisäksi niin kutsuttuihin syrjäisimpiin alueisiin sovelletaan erityisiä ehtoja.
EnglishSpecific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (
Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (
EnglishManagement of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)
Yhteisön syrjäisemmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi (keskustelu)
EnglishManagement of fishing fleets registered in the outermost regions (
Yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi (
EnglishMr President, I welcome proposals to help the outermost regions.
(EN) Arvoisa puhemies, kannatan ehdotuksia syrjäisimpien alueiden auttamiseksi.
EnglishAll this is on the outermost boundary of constitutional good sense.
Tässä kaikessa liikutaan aivan perustuslaillisen terveen järjen rajamailla.
EnglishI turn now to the reform of the sugar arrangements and to the outermost regions.
Siirryn nyt käsittelemään sokerin yhteisen markkinajärjestelyn uudistusta ja syrjäisimpiä alueita.