Cómo se dice "to overcome" en finlandés

EN

"to overcome" en finlandés

EN to overcome
volume_up
[overcame|overcome] {verbo}

We have overcome many of them and our political will is to overcome them all.
Olemme voittaneet niistä monia, ja poliittinen tahtomme on voittaa ne kaikki.
The interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Poliittiset motiivit ovat liian näkyviä, jotta ne voisivat voittaa naiiviuden.
Perhaps with more dialogue and explanation we can overcome some of that.
Ehkäpä voimme voittaa osan pelosta lisäämällä vuoropuhelua ja kertomalla asioista.
Secondly, we cannot overcome this crisis with budgetary discipline alone.
Toiseksi, emme voi nujertaa tätä kriisiä yksin talousarvion kurinalaisuudella.
Our current priority is to overcome climate change and also to prevent it.
Tämänhetkinen painopisteemme on nujertaa ilmastonmuutos ja myös estää se.
We know now that the epidemic can only be overcome through long-term commitment.
Tiedämme nyt, että aids-epidemia voidaan nujertaa vain pitkäaikaisella sitoutumisella.
The difficulties that we are now facing will not be so easy to overcome.
Edessämme nyt olevista vaikeuksista ei ole kovin helppo selvitä.
The consequences are difficult to overcome, and will continue to be so for a long time to come.
Seurauksista on vaikea selvitä, ja tilanne jatkuu vaikeana vielä pitkään.
Mr President, we can overcome the crisis and move forward if we act democratically.
Arvoisa puhemies, me voimme selvitä kriisistä ja päästä eteenpäin, jos toimimme demokraattisesti.

Ejemplos de uso para "to overcome" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
Meidän olisi pitänyt ratkaista 1990-luvulla ongelmat, jotka Siim Kallas mainitsi.
EnglishIn order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.
Tämän aikaansaamiseksi EU:n on voitettava väestön ikääntymistä koskeva ongelma.
EnglishOnly then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
Vasta sitten pystymme poistamaan sopimuksista mihinkään velvoittamattomat kohdat.
English(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
(BG) Hyvä Sharon Bowles, ihailen pyrkimystänne ratkaista veropetokset unionissa.
EnglishWe are fully aware of the extent of this task and the difficulties to be overcome.
Olemme täysin selvillä tehtävän laajuudesta ja vaikeuksista, jotka on voitettava.
EnglishIt is up to the government and parliament of each country to overcome the crisis.
Näiden maiden hallitusten ja parlamenttien on selviydyttävä näistä kriiseistä.
EnglishAt the present moment, it is essential that we act together to overcome the crisis.
Tällä hetkellä on olennaisen tärkeää toimia yhteistyössä selvitäksemme kriisistä.
EnglishSome obstacles have undoubtedly been overcome, but others have yet to be removed.
Joitakin esteitä on epäilemättä voitettu, mutta toisia on vielä voitettavana.
EnglishWe will overcome crises like this one not by standing still but by getting moving.
Emme selviä tämänkaltaisista kriiseistä seisomalla tumput suorana vaan toimimalla.
EnglishThe initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
Alussa tietyissä jäsenvaltioissa esiintyneet perustuslailliset ongelmat on ratkaistu.
EnglishWe have many social problems, but we are completely determined to overcome them.
Meillä on monia sosiaalisia ongelmia, mutta aiomme ratkaista ongelmat päättäväisesti.
EnglishWe have to help the poorest members of our society to overcome this situation.
Meidän on autettava yhteiskuntamme köyhimpiä jäseniä selviytymään tästä tilanteesta.
EnglishLadies and gentlemen, I urge you to consider how to overcome that obstacle.
Hyvät kollegat, kehotan teitä miettimään, miten tämä epäkohta voitaisiin poistaa.
EnglishHowever, it must overcome the problem of its infrastructures becoming saturated.
Lentoliikenteen ongelmana on kuitenkin sen infrastruktuurien kapasiteetin ylittyminen.
EnglishCan one simply ignore it all whenever one is overcome by the craving for profit?
Voiko ne vain jättää ilman huomiota aina, kun joutuu voitonhimon valtaan.
EnglishI therefore believe that this premise will allow us to overcome this difficulty.
Katson näin ollen, että näin edellytyksin tämä ongelma voidaan ratkaista.
EnglishWith Movie Maker, which you can download for free, I've overcome my fears.
Ilmaiseksi ladattavan Elokuvatyökalun myötä olen nyt pystynyt tarttumaan toimeen.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Nuorten liikkuvuuden edistäminen edellyttää käytännön esteiden ylittämistä.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Jotta nimeä koskeva kiista saadaan selvitettyä, tarvitaan muualta tulevia aloitteita.
EnglishBoth countries have encountered problems, which can nevertheless be overcome.
Molemmissa maissa on kohdattu ongelmia, jotka ovat kuitenkin voitettavissa.