Cómo se dice "palpably" en finlandés

EN

"palpably" en finlandés

EN palpably
volume_up
{adverbio}

palpably (también: by far, clear, clearly, decidedly)
It would be palpably absurd for us as a Parliament to decline to allow the Ombudsman full access to documents on the grounds of secrecy.
Olisi selvästi järjetöntä, jos me täällä parlamentissa päättäisimme kieltää oikeusasiamieheltä täyden pääsyn asiakirjoihin salassapitosyistä.
The law against blasphemy has palpably impaired the largely peaceful coexistence of Muslims with Christians and other religious minorities.
Jumalanpilkkaa koskevalla lailla häiritään selvästi muslimien ja kristittyjen sekä muiden uskonnollisten vähemmistöjen pääsääntöisesti rauhallista rinnakkaiseloa.
And there are days -- I don't know about the rest of you guys -- but there are days when I palpably feel how much I rely on other people for pretty much everything in my life.
Joskus on päiviä -- en tiedä teistä muista -- mutta joskus on päiviä, jolloin tunnen selvästi, kuinka riippuvainen olen muista ihmisistä lähes kaikilla elämäni osa-alueilla.
palpably

Ejemplos de uso para "palpably" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is palpably obvious that rural areas there need development.
On käsin kosketeltavissa, että niiden maaseutu tarvitsee kehittämistä.
EnglishAt present this palpably concerns Air France, Iberia and Lufthansa, which have a minority holding in Amadeus.
Nykyisin tämä selvästikin koskee Air Francea, Iberiaa ja Lufthansaa, jotka ovat vähemmistöosakkaina Amadeusissa.
EnglishI am grateful that both the President as well as Parliament's representatives at the Intergovernmental Conference have quickly and palpably made this clear.
Olen kiitollinen siitä, että niin puhemies kuin parlamentin edustajat hallitustenvälisessä konferenssissa ovat nopeasti ja havainnollisesti tehneet tämän selväksi.