Cómo se dice "philosophy" en finlandés

EN

"philosophy" en finlandés

volume_up
philosophy {sustantivo}

EN philosophy
volume_up
{sustantivo}

philosophy
volume_up
filosofia {sustantivo}
Theistic philosophy and non-theistic philosophy have developed: that does not matter.
Teistinen filosofia ja ei-teistinen filosofia ovat kehittyneet, mutta sillä ei ole merkitystä.
That is the philosophy that underlies this revision of the Rules of Procedure.
Tämä on työjärjestyksen tarkistuksen taustalla oleva filosofia.
The political philosophy of the Commission's proposals was broadly confirmed.
Komission ehdotusten poliittinen filosofia hyväksyttiin pääosin.
philosophy (también: plank, principle)
volume_up
periaate {sustantivo}
Let me reiterate the philosophy of two of my predecessors: Mr von der Vring and Mr Samland.
Sallikaa minun toistaa kahden edeltäjäni, von der Vringin ja Samlandin periaate.
Firstly, I would like you to tell me about the strategy, the principle and the philosophy involved.
Ensimmäinen kysymys: strategia, periaate, ajatusmalli.
That philosophy underlines all our research programmes in the fields of environment, energy supplies and transport.
Tämä periaate on sisällytetty kaikkiin ympäristöä, energian tuotantoa ja liikennettä koskeviin tutkimusohjelmiimme.

Sinónimos (inglés) para "philosophy":

philosophy

Ejemplos de uso para "philosophy" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am pleased to learn that Parliament fully shares the Commission's philosophy.
Olen tyytyväinen kuullessani, että parlamentti yhtyy täysin komission näkemykseen.
EnglishPurely and simply because you on the Right have espoused the wrong philosophy.
Vain ja ainoastaan siksi, että te oikeistossa kannatatte väärää ajattelutapaa.
EnglishLet it be clear that this contravenes the philosophy of the internal market.
Lienee selvää, että tämä on ristiriidassa sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa.
EnglishIt is not professor and convict, it is just two minds ready to do philosophy.
Eivät professori ja vanki, on vain kaksi aivoa valmiina pohtimaan filosofiaa.
EnglishHe is applying the philosophy of an economic order based on the quest for profit.
Hän soveltaa käytännössä hyödyn tavoitteluun perustuvan talousjärjestelmän logiikkaa.
EnglishThe philosophy of this agreement includes important development policies.
Tämän sopimuksen ajatussuuntaukseen sisältyy huomattavia kehittämispolitiikkoja.
EnglishWe reject this philosophy that is dangerous for the people and nations of Europe.
Vastustamme tällaista ajattelutapaa, joka on vaaraksi Euroopan ihmisille ja kansoille.
EnglishThey simply reflect, I believe, the current business philosophy of global enterprises.
Minusta se vain kertoo kansainvälisten yhtiöiden nykyisestä liikefilosofiasta.
EnglishThe macroeconomic dialogue will be initiated in accordance with this philosophy.
Makrotaloudellinen vuoropuhelu käynnistetään tämän filosofian pohjalta.
EnglishBut what has such a philosophy to do with the Giansily report? A great deal.
Mitä näillä filosofisilla näkemyksillä on sitten tekemistä Giansilyn mietinnön kanssa?
EnglishA philosophy based on the motto 'Constitutional Treaty or death' is neither good nor wise.
Ilmaisuun "perustuslaki tai tuho" perustuva ajattelutapa ei ole hyvä eikä järkevä.
EnglishI appreciate the fact that the committee shared our philosophy and confirmed the choices.
Arvostan sitä, että valiokunta yhtyi periaatteisiimme ja vahvisti valintamme.
EnglishThere is very much a European philosophy underpinning my work and the work of my government.
Minun ja hallitukseni työn taustalla vaikuttaa hyvin eurooppalainen ajattelutapa.
EnglishSecondly, they should apply the philosophy behind the reformed CAP to the new measures.
Toiseksi, niissä olisi sovellettava uudistetun YMP:n järkeilyjä uusiin toimenpiteisiin.
EnglishInstead, they have simply absorbed the underlying philosophy of the MAI.
Sen sijaan ne ovat hyväksyneet MAI-sopimukseen sisältyvän perusfilosofian.
EnglishI cannot imagine what political philosophy could be used to justify this distinction.
Voidaanko tällaista erottelua oikeuttaa poliittisen filosofian valossa?
EnglishMr President, I am not at all in agreement with the budget philosophy.
Arvoisa puhemies, en ole lainkaan yhtä mieltä talouarvion filosofian kanssa.
EnglishI agree with the general philosophy of her report and with the proposals it contains.
Kannatan tässä mietinnössä esiteltyjä yleisiä ajatuksia ja ehdotuksia.
EnglishWe will seek to create a development relationship based on a partnership philosophy.
Pyrimme luomaan kehitysyhteistyösuhteen, joka perustuu kumppanuuteen.
EnglishSome of the internal market philosophy is also to acquire significance in the transport sector.
Osa sisämarkkinoiden filosofiasta on tarkoitus ottaa käyttöön myös liikenteessä.