Cómo se dice "picked" en finlandés

EN

"picked" en finlandés

volume_up
pick {sustantivo}

EN picked
volume_up
{adjetivo}

picked
Prices fell to a point where fruit was no longer even picked.
Hinnat putosivat niin alas, ettei hedelmiä enää edes poimittu.
Hence my question: what will happen with the boat people and migrants after they are picked up?
Kysymykseni kuuluukin: mitä venepakolaisille ja siirtolaisille tapahtuu, kun heidät on poimittu merestä?

Ejemplos de uso para "picked" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishI should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.
Haluan tuoda esiin eräitä näkökohtia, joita mielestäni on aihetta korostaa.
EnglishI have picked out a couple of figures, which make very alarming reading.
Olen poiminut muutaman esimerkkiluvun, jotka ovat hyvin huolestuttavaa luettavaa.
EnglishThe photo you picked will be the background on the main page of the Photos app.
Valitsemasi valokuva on nyt Valokuvat-sovelluksen pääsivun taustakuva.
EnglishIf people are picked up on the high seas, they can be taken back to the country of transit.
Jos ihmisiä löydetään avomereltä, heidät voidaan palauttaa kauttakulkuvaltioon.
EnglishI have picked out only a few of the priorities of the Finnish Presidency.
Olen ottanut esiin vain muutaman Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä.
EnglishThe common opinion has picked up Parliament's idea on this decisive point.
Yhteisessä kannassa hyväksyttiin parlamentin ajatus tässä hyvin ratkaisevassa asiassa.
EnglishI wonder how the College of Commissioners picked the year, for example.
Ihmettelen esimerkiksi, miten komission jäsenten kollegio valitsi vuosiluvun.
EnglishAttracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded.
Kiiltävän esineen houkuttelemana Ahmed tarttui tytärammukseen, joka räjähti.
EnglishIslam is picked out yet again as the greatest potential danger for the West.
Islamia pidetään jälleen suurimpana mahdollisena vaarana länsimaille.
EnglishHe kept on holding on to me because he didn't want to be picked up.
Veljeni tarrautui minuun, koska hän ei halunnut hoitajien nostavan häntä syliinsä.
EnglishThere is nothing in your analysis whatsoever that has picked up any of that.
Analyysissanne ei ole mitään, jossa puututtaisiin mihinkään siitä.
EnglishYou'll see the photo you picked on your lock screen whenever you sign in to Windows.
Näet tämän jälkeen valitsemasi kuvan lukitusnäytön taustakuvana aina, kun kirjaudut Windowsiin.
EnglishWe actually picked air tickets for our first sweep quite deliberately.
Me itse asiassa valitsimme lentoliput ensimmäistä tutkimustamme varten varsin harkitusti.
EnglishThat phrase was picked up by the Commissioner himself, who talked about the need for reform.
Tämän ajatuksen otti esiin komission jäsen, joka puhui tarpeesta uudistaa sosiaalimallia.
EnglishFinland is the only country whose television picture cannot be picked up in Parliament.
Suomi on ainoa maa, jonka televisiokuvaa ei saada parlamenttiin.
EnglishThey'd already picked out a name for her, Barbara, after her grandmother.
He olivat jo valinneet nimen, Barbara, Susanin isoäidin mukaan.
EnglishIt was not until Parliament became vociferous on the subject that the investigations picked up speed.
Tutkimukset pääsivät vauhtiin vasta, kun parlamentti korotti asiassa ääntään.
EnglishYou have picked up that gauntlet, together with President Van Rompuy.
Olette ottanut vastaan haasteen yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Van Rompuyn kanssa.
EnglishI just picked out Portugal and Greece as examples of how tourism activities can be helped.
Otin Portugalin ja Kreikan esimerkkeinä maista, joissa matkailualan toimintaa voidaan edistää.

Aprende otras palabras