Cómo se dice "piecemeal" en finlandés

EN

"piecemeal" en finlandés

EN piecemeal
volume_up
{adjetivo}

piecemeal (también: gradual)
piecemeal (también: gradual, gradational)
piecemeal

Sinónimos (inglés) para "piecemeal":

piecemeal

Ejemplos de uso para "piecemeal" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAlthough data is available it is often context-specific, anecdotal or piecemeal.
Vaikka tietoa olisikin tarjolla, se on usein spesifistä, kuvainnollista tai pirstaleista.
EnglishIt is a piecemeal approach in which the emphasis varies according to the publication.
Se on palasista koostuva lähestymistapa, jonka painopiste vaihtelee julkaisun mukaan.
EnglishBut we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
Emme kuitenkaan usko, että yhteiskunnallisen syrjäytymisen torjuntaa voidaan jakaa osiin.
EnglishFourthly, I support your rejection of piecemeal implementation of the Constitution.
Neljänneksi annan tukeni sille, että torjutte perustuslain selektiivisen täytäntöönpanon.
EnglishThat is why I would warn everyone against a continuation of this piecemeal approach.
Varoitan sen tähden tällaisesta lobbauksen suosimisen jatkamisesta.
EnglishWe in this House have very often criticized the Commission's piecemeal tactics in the past.
Me olemme tässä talossa arvostelleet jo usein komission hajotustaktiikkaa.
English   President-in-Office, President Chirac says he would like piecemeal reform.
   Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, presidentti Chirac sanoo toivovansa asteittaista uudistusta.
EnglishAs such, we consider that the fight against illegal employment cannot be examined in a piecemeal manner.
Katsomme, ettei laittoman työnteon torjuntaa pidä tarkastella pala kerrallaan.
EnglishThe problem has been that the Commission's strategy in this area has been piecemeal and confused.
Ongelmana on ollut se, että yhteisön strategia on ollut tällä alalla pirstaleinen ja sekava.
EnglishShort-term, piecemeal responses, such as mass regularisation, are not the answer.
Lyhytaikaiset, yksittäiset toimet, kuten suurimittainen siirtolaisten aseman laillistaminen, eivät ole vastaus siihen.
EnglishWe recognise that such coordination is a challenge, but a piecemeal approach creates confusion.
Tiedämme, että yhtenäisen ratkaisun luominen on vaikea haaste, mutta osaratkaisut aiheuttavat sekaannusta.
EnglishMedicines Agency and CEPOL postponement is piecemeal.
Euroopan lääkeviraston ja Euroopan poliisiakatemian vastuuvapauden lykkääminen on tästä vain osa.
EnglishOn buildings we do not need piecemeal solutions, we need to take a multi-annual strategic approach.
Kiinteistöissä ei tarvita hajanaisia ratkaisuja, vaan on valittava monivuotinen strateginen lähestymistapa.
EnglishTrying to incorporate piecemeal water policies in one framework directive represents a considerable challenge.
Pyrkimys koota vettä koskevat hajanaiset politiikat yhteen puitedirektiiviin on merkittävä haaste.
EnglishWe are dealing with development policy in a piecemeal way and this prevents us from having an overview.
Käsittelemme kehitysyhteistyöpolitiikkaa pala kerrallaan, mikä estää meitä toisinaan saamasta kokonaiskuvaa.
EnglishIn that respect we have been rightly critical of a piecemeal approach, improperly researched.
Siinä yhteydessä olemme suhtautuneet perustellun kriittisesti osittaiseen ja riittämättömästi tutkittuun lähestymistapaan.
EnglishTransparency is a good thing, but it cannot work miracles, especially if it is essentially piecemeal in nature.
Avoimuus on hyvä asia, mutta sen avulla ei tehdä ihmeitä, etenkään jos se on pohjimmiltaan epäyhtenäistä.
EnglishThis tends to involve a piecemeal focus on specific fisheries or specific by-catch species.
On kuitenkin tyypillistä, että kyseisessä työssä keskitytään yksittäisiin kalastusvesiin tai yksittäisiin sivusaalislajeihin.
EnglishWe must get away from the piecemeal approach.
Meidän on päästävä eroon asteittaisesta lähestymistavasta.
EnglishWith your support, I am determined to end this piecemeal approach and to negotiate an umbrella agreement that:
Olen teidän tuellanne päättänyt lopettaa tämän hajanaisen lähestymistavan ja neuvotella kehyssopimuksen, joka