EN

to pinch [pinched|pinched] {verbo}

volume_up
It is they who feel the pinch of recession, constantly eroded incomes and falling living standards.
Juuri työntekijöitä lama nipistää, juuri heidän tulonsa ja elinolosuhteensa laskevat jatkuvasti.
Slide, pinch, swipe, and tap to your heart’s content—it's seamless and intuitive.
Pyyhkäise, nipistä, sipaise ja napauta sydämesi kyllyydestä: se on saumatonta ja intuitiivista.
Zoomaus nipistämällä tai venyttämällä

Ejemplos de uso para "to pinch" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.
Maa on nykyisin demokratia varauksellisesti, mutta demokratia kuitenkin.
EnglishSlide, pinch, swipe, and tap to your heart’s content—it's seamless and intuitive.
Pyyhkäise, nipistä, sipaise ja napauta sydämesi kyllyydestä: se on saumatonta ja intuitiivista.
EnglishI can, at a pinch, understand how Mr Provan could have misunderstood me on this matter.
Voin ehkä juuri ja juuri ymmärtää, että puhemies Provan ymmärsi minut väärin tässä asiassa.
EnglishIt is they who feel the pinch of recession, constantly eroded incomes and falling living standards.
Juuri työntekijöitä lama nipistää, juuri heidän tulonsa ja elinolosuhteensa laskevat jatkuvasti.
EnglishSo we have to take this with a pinch of salt.
Sen vuoksi henkilökohtaiseen vastuuseen turvautumista on käytettävä harkiten.
EnglishThe people from the Danish Laboratory Technicians Association who have advised me, know where the shoes pinch.
Minua Tanskan Laboranttiyhdistyksestä neuvoneet henkilöt tietävät, mistä kenkä puristaa.
EnglishOther fishing regions are also starting to feel the pinch now.
Muutkin kalastusalueet ovat joutumassa ahdinkoon.
EnglishWe would accept a rota system for all states at a pinch, because we support the compromise made by the socialist group.
Jos tarpeen, hyväksymme vuorottelun kaikkien maiden kesken, sillä sosialistien ryhmän kompromissi saa kannatuksemme.
EnglishPinch or stretch to zoom
Zoomaus nipistämällä tai venyttämällä
EnglishAt a pinch, one could consider refunding a fine already levied on a carrier if a passenger does, in fact, obtain asylum.
Äärimmäisessä tapauksessa voitaisiin jopa kuvitella, että liikenteenharjoittajille annetut sakot korvattaisiin, jos matkustaja tosiasiassa saa turvapaikan.
EnglishMember States where supplementary schemes are under-developed compared to statutory pension schemes will feel the pinch most.
Sellaiset jäsenvaltiot tuntevat sen eniten nahoissaan, joissa lisäeläkejärjestelmät ovat kehittymättömiä lakisääteisiin eläkejärjestelmiin verrattuna.
EnglishTouch the screen or an item with two or more fingers, and then move the fingers toward each other (pinch) or away from each other (stretch).
Kosketa näyttöä tai kohdetta vähintään kahdella sormella ja siirrä sitten sormet toisiaan kohti (nipistä) tai kauemmas toisistaan (venytä).
EnglishTouch the screen or an item with two or more fingers, and then move your fingers toward each other (pinch) or away from each other (stretch).
Kosketa näyttöä tai kohdetta ainakin kahdella sormella ja tuo sormia lähemmäs toisiaan (nipistä) tai vie niitä kauemmas toisistaan (venytä).
EnglishPinch your fingers together on the Start screen or click the icon in the lower-right corner to zoom out and see all the tiles.
Loitonna näyttöä nipistämällä sormesi yhteen aloitusnäytössä tai napsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa kuvaketta. Näin saat näkyviin kaikki ruudut.
EnglishPinch your fingers together on the Start screen or click the icon in the bottom-right corner to zoom out and see all the tiles.
Loitonna näyttöä nipistämällä sormesi yhteen aloitusnäytössä tai napsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa kuvaketta. Näin saat näkyviin kaikki ruudut.
EnglishNow, there is a sensible compromise which, at a pinch, can be lived with: half-yearly reporting with a possible review of the directive within five years.
Nyt saatiin aikaan kompromissi, joka voidaan tiukan paikan tullen hyväksyä: puolivuosittain julkaistavat katsaukset ja direktiivin mahdollinen uudelleentarkastelu viiden vuoden kuluttua.