EN plot
volume_up
{sustantivo}

plot (también: artifice, intrigue, outline, ruse)
volume_up
juoni {sustantivo}
I do not believe that there is a plot behind globalisation.
En usko, että maailmanlaajuistumisen taustalla on jokin juoni.
I do not know whether they are guilty, but that plot did not succeed.
En tiedä, ovatko he syyllisiä, mutta juoni epäonnistui.
To my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Euroopan unioniin epäilevästi suhtautuville tovereilleni totean, että tämä ei ole mikään kumouksellinen juoni.
plot (también: curve, graph)
volume_up
käyrä {sustantivo}
plot (también: design, figure, pattern, set)
volume_up
kuvio {sustantivo}
plot
volume_up
graafi {sustantivo}
plot (también: graph)
volume_up
diagrammi {sustantivo}
plot (también: intrigue, stratagem)
volume_up
salajuoni {sustantivo}
plot (también: lot, parcel, property)
volume_up
tontti {sustantivo}
plot
volume_up
maapalsta {sustantivo}
plot (también: patch)
volume_up
maatilkku {sustantivo}
plot

Sinónimos (inglés) para "plot":

plot

Ejemplos de uso para "plot" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf you just plot how much fuel we've got left, in units of present world consumption.
Jos piirretään jäljellä olevan polttoaineen määrä nykyisen kulutuksen mukaan.
EnglishCopyright does not protect a topic, idea, method, principle, data content or plot.
Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.
EnglishKhartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Sudanin hallitus on arvostellut tätä siirtoa kutsumalla sitä lännen laatimaksi juoneksi.
EnglishThere have been many very interesting turns in the plot.
Tämä tarina on jatkunut jo pitkään, ja juonessa on ollut monia hyvin mielenkiintoisia käänteitä.
EnglishAnd then the plot thickened: when the concert finished, you said, they turned it right down.
Sitten kertomus kulki kohti huipentumaansa: kun konsertti päättyi, hanat suljettiin kokonaan.
EnglishThis suggests that the PPE-DE Group has completely lost the plot.
Tämä viittaa siihen, että PPE-DE-ryhmä on kokonaan pudonnut kärryiltä.
EnglishCoordination of the plot, getting the story right, seems to me to be extremely important.
Suunnitelmien yhteensovittaminen ja todenmukainen tiedottaminen ovat minusta äärimmäisen tärkeitä.
EnglishIn reality, there is a sub-plot, primarily in shrimp-fishing.
Tosiasiassa erityisesti katkarapujen pyynnin rinnalla kulkee sivujuoni.
EnglishIt is no use simply giving people a plot of land; they also have to know how to cultivate it.
Ei ole mitään hyötyä antaa ihmisille maatilkkua, vaan heidän on myös tiedettävä, miten sitä viljellään.
EnglishThe black rectangle is the plot from which the mycorrhiza was added.
Musta suorakaide on palsta, johon mykoritsaa lisättiin.
EnglishWhy are Brussels and the French Government thus striving to plot the destruction of an entire sector of our economy?
Miksi Bryssel ja Ranskan hallitus jatkavat tämän taloutemme osa-alueen tuhoamista?
EnglishMr Daul and I, having been involved in these negotiations, felt we were the victims of this plot.
Olemme jäsen Daulin kanssa osallistuneet näihin neuvotteluihin ja tunsimme joutuneemme salajuonen uhreiksi.
EnglishIn the seventies, Ethiopia was the victim of a communist plot, involving the Kremlin and Cuba.
Etiopia joutui 1970-luvulla kommunistisen salaliiton uhriksi. Salaliiton takana olivat Neuvostoliitto ja Kuuba.
EnglishBut I suspect there is a deeper plot here.
Mutta epäilen, että kaiken alle on piilotettuna toinenkin suunnitelma.
EnglishWhat is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
Syyriassa kansa haluaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta - kyse ei ole ulkomaiden juonesta.
EnglishThis is a promising start, but Pakistan has yet to accede to the request to extradite the 20 ringleaders of the plot.
Tämä on lupaava alku, mutta Pakistanin on vielä suostuttava pyyntöön ja luovutettava 20 salajuonen pääpukaria.
English. - (FR) This report has completely lost the plot, combining as it does all the fantasies of the Left and the Greens.
Tämä mietintö on täysin järjenvastainen, sillä siinä yhdistyvät kaikki vasemmiston ja vihreiden fantasiat.
EnglishIt is also time to plot the route ahead.
On myös aika kartoittaa edessä oleva reitti.
EnglishAnd if you plot them, you must choose some system.
EnglishBut, if you look at this plot, you can see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior.
Mutta tässä näkee, että maat joiden ajattelemme olevan hyvin samankaltaisia käyttäytyvät hyvin eri tavoin.