Cómo se dice "pose" en finlandés

EN

"pose" en finlandés

volume_up
pose {sustantivo}
FI

"pose" en inglés

volume_up
pose {sustantivo}
EN
EN

pose {sustantivo}

volume_up
pose (también: act, dissembling, pretence, pretense)
pose (también: position, posture, stance)
pose
FI

pose {sustantivo}

volume_up
1. "vankila", slang
pose
volume_up
pokey {sustantivo} [slg.]

Ejemplos de uso para "pose" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe threat biological weapons pose requires an appropriate multilateral response.
Biologisten aseiden tuoma uhka edellyttää asianmukaista monenvälistä vastausta.
EnglishI name some of them and I pose a number of specific questions relating to them.
Mainitsen muutamia niistä ja esitän joitakin täsmällisiä niihin liittyviä kysymyksiä.
EnglishToday a number of individual solutions exist and they pose serious problems.
Nykyisin on olemassa paljon erillisratkaisuja, ja ne aiheuttavat vakavia ongelmia.
EnglishHomosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
Homoseksuaalit ovat riskitekijä vain silloin, jos he harrastavat suojaamatonta seksiä.
EnglishThus, Amendments 43, 44 and 52 really pose problems for me, and I cannot accept them.
Näin ollen tarkistukset 43, 44 ja 52 ovat minulle ongelma, enkä voi hyväksyä niitä.
EnglishMinor modifications in the nomenclature do not pose any problem for the Commission.
Vähäpätöiset muutokset nimikkeistössä eivät ole mikään ongelma komissiolle.
EnglishVested interests pose a risk to the dynamic economy we want to see in Europe.
Omat edut muodostavat riskin sille dynaamiselle taloudelle, jota haluamme Eurooppaan.
EnglishI must pose the question: are we ordering our business in a correct fashion?
Minun täytyy esittää eräs kysymys: hoidammeko me asioitamme asianmukaisesti?
EnglishThey are not acceptable and indeed they pose a threat to the economy generally.
Ne eivät ole hyväksyttäviä vaan ovat todellakin yleinen uhka taloudelle.
EnglishAt the time it was said that this would pose enormous risks in terms of aircraft safety.
Aikanaan sanottiin, että tämä aiheuttaisi lentoturvallisuudelle valtavia riskejä.
EnglishAmendment No 2 does not pose any problem, and nor does the first part of Amendment No 3.
Tarkistus 2 ei aiheuta ongelmia, eikä sen puoleen tarkistuksen 3 ensimmäinen osa.
EnglishLocal garage owners cannot pose a threat to free competition in Europe.
Paikalliset korjaamon omistajat eivät voi olla uhka vapaalle kilpailulle EU:ssa.
EnglishThey pose risks not only for agriculture and the food industry, but also for nature itself.
Ne uhkaavat maatalouden ja elintarviketeollisuuden lisäksi myös luontoa itseään.
EnglishThere are other serious issues that pose just as great a challenge to the public interest.
On muitakin vakavia asioita, jotka ovat yleiselle edulle aivan yhtä suuri haaste.
EnglishHowever, ActiveX can also pose security risks and slow down your computer.
ActiveX voi kuitenkin aiheuttaa tietoturvariskejä ja hidastaa tietokonetta.
EnglishMr Konrad’s proposals do not pose any problem for the Commission, so we support them.
Jäsen Konradin ehdotukset eivät aiheuta ongelmia komissiolle, joten voimme tukea niitä.
EnglishLet me nonetheless briefly pose the question: what critical comments might be made?
Sallikaa minun kysyä vielä lyhyesti: mitä ovat kriittiset huomautukset?
EnglishA delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
Käytöstäpoiston viivästyminen muodostaisi uhkan sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
EnglishIn principle, this does not pose a problem as long as all precautionary measures are taken.
Periaatteessa tämä ei aiheuta ongelmaa, kun kaikkia varotoimenpiteitä noudatetaan.
English   – Mr President, I should like to pose a supplementary question to the minister.
   – Arvoisa puhemies, haluaisin esittää ministerille lisäkysymyksen.