Cómo se dice "preventable" en finlandés

EN

"preventable" en finlandés

EN preventable
volume_up
{adjetivo}

preventable
This terrible disease, which destroys the lives of millions of families worldwide, is preventable.
Tämä miljoonien perheiden elämän tuhoava tauti on estettävissä.
Cardiovascular disease kills more people than everything else combined — and it’s mostly preventable.
Sydän- ja verisuonitaudit tappavat enemmän ihmisiä kuin kaikki muu yhteensä — ja nämä ovat lähes aina estettävissä.
That's pitiful, and it's preventable.
Se on säälittävää, ja se on estettävissä.

Ejemplos de uso para "preventable" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSmoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the EU.
Tupakointi on suurin ehkäistävissä olevien sairauksien aiheuttaja kaikkialla EU:ssa.
EnglishAnd cases of these conditions - which are often preventable - are on the rise.
Tällaiset sairaustapaukset - jotka ovat usein ehkäistävissä - lisääntyvät.
EnglishThus, given that the disease is preventable, women are dying partly because of our ignorance.
Koska sairaus on siis ehkäistävissä, naiset kuolevat osaksi tietämättömyytemme takia.
EnglishEleven million people will die of preventable diseases this year.
11 miljoonaa ihmistä kuolee tänä vuonna ehkäistävissä oleviin sairauksiin.
EnglishThey are easily preventable and therefore completely inexcusable.
Ne ovat helposti ehkäistävissä ja siksi niitä ei pitäisi hyväksyä minkään syyn varjolla.
EnglishEvery year, 1.5 million children under five die from vaccine-preventable diseases.
Puolitoista miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain tauteihin, jotka olisivat ehkäistävissä rokotuksin.
EnglishAccording to the World Health Organisation, at least one third of all cases of cancer are preventable.
Maailman terveysjärjestön mukaan ainakin kolmasosa kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä.
EnglishIt's not only preventable; it's actually reversible.
Eikä ainoastaan ehkäistävissä; se on oikeastaan peruutettavissa oleva.
EnglishNevertheless, smoking is the greatest single preventable cause of death in the European Union.
Siitä huolimatta Euroopan unionissa tupakointi on merkittävin yksittäinen ennalta ehkäistävissä oleva kuolinsyy.
EnglishAs we all know, smoking is the biggest cause of preventable illness and disease across the European Union.
Kuten kaikki tiedämme, tupakointi aiheuttaa eniten ehkäistävissä olevia sairauksia Euroopan unionissa.
EnglishThat means nearly five million Europeans, when foetal alcohol syndrome is entirely preventable.
Se tarkoittaa lähes viittä miljoonaa eurooppalaista, ja kuitenkin sikiön alkoholioireyhtymä on täysin vältettävissä.
EnglishIn this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse.
Tältä osin haluan puhua tietynlaisesta ehkäistävissä olevasta suuronnettomuudesta: rakennusten sortumisesta.
EnglishThis is a problem which is totally preventable and by putting some money into it we could stop the unnecessary suffering of women.
Tämä ongelma on täysin ehkäistävissä, ja sijoittamalla siihen vähän rahaa voisimme lopettaa naisten tarpeettoman kärsimyksen.
EnglishSmoking kills half a million citizens in the European Union each year and is the single, biggest, preventable cause of death.
Tupakointi tappaa puoli miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa vuosittain, ja se on suurin yksittäinen, ehkäistävissä oleva kuolinsyy.
EnglishThis is preventable disease.
EnglishThe challenge, when dealing with something as widespread, serious and preventable as injury, is to save lives and preserve health.
Vammojen yleisyyden, vakavuuden ja ehkäistävyyden takia niiden torjunnassa on haastavinta henkien säästäminen ja terveyden säilyttäminen.
EnglishThis House should never forget that tobacco is the biggest cause of preventable illness and disease across the European Union.
Parlamentissa ei pitäisi koskaan unohtaa, että tupakka on suurin ennalta ehkäistävien sairauksien ja tautien syy kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishIt is unacceptable because tuberculosis is a preventable and curable disease that should not lead to such dramatic consequences.
Tätä ei voida hyväksyä siksi, että tuberkuloosi on ehkäistävissä ja parannettavissa oleva tauti, eikä se saisi johtaa näin vakaviin seurauksiin.
English. - Mr President, there are over one million preventable needle-stick injuries on healthcare workers each year across the whole of the EU.
laatija. - Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa sattuu joka vuosi yli miljoona ehkäistävissä olevaa neulanpistotapaturmaa terveydenhuoltoalalla.
EnglishHowever, one third of all cancers are preventable, and prevention offers the most cost-effective, long-term strategy for reducing the burden of cancer.
Kuitenkin yksi kolmasosa kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä, ja ennaltaehkäisy on kustannustehokkain pitkän aikavälin strategia syövän hallitsemiseksi.