Cómo se dice "primary" en finlandés

EN

"primary" en finlandés

volume_up
primary {sustantivo}

EN primary
volume_up
{sustantivo}

primary (también: base, basis, datum, groundwork)
volume_up
perusta {sustantivo}
The desirability of providing humanitarian aid with a legal basis in primary law.
On toivottu, että humanitaariselle avulle luodaan oikeudellinen perusta primaarioikeudessa.
The primary source of that doctrine is the 1% budget proposal, the famous ‘Letter of Six’: the proposal to have, to use the words of President Barroso, ‘a mini Europe’.
Tämän opin ensisijainen perusta on yhden prosentin budjettiehdotus, kuuluisa "kuuden kirje": ehdotus, joka puheenjohtaja Barroson sanoin johtaa mini-Eurooppaan.
Furthermore, this production is the basis of a significant primary and secondary processing industry, the key to economic diversification in rural areas which suffer very difficult conditions.
Lisäksi tämä tuotanto on merkittävän ensi- ja toisen asteen jalostusteollisuuden perusta ja antaa mahdollisuuden taloudelliseen monimuotoisuuteen alueilla, joilla olot ovat vaikeat.
primary
primary
volume_up
ekaluokka {sustantivo}
primary
volume_up
siipisulka {sustantivo}

Ejemplos de uso para "primary" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIts primary objective should be to guarantee that the Union is governed openly.
Sen päällimmäisenä tavoitteena on oltava unionin avoimen johtamisen takaaminen.
EnglishObviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
On selvää, että ensisijaisen aloitteen tähän on tultava lainsäätäjiltä itseltään.
EnglishIn most countries, 20% of primary care is for people suffering from rheumatism.
Useimmissa maissa 20 prosentilla ensisijaista hoitoa saavilla potilailla on reuma.
EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Me lähdemme siitä, että olemme ennen kaikkea kiinnostuneita väestön suojelusta.
EnglishNational instruments and financial support should focus on primary energy savings.
Kansalliset välineet ja tuet olisi keskitettävä primäärienergian säästämiseen.
EnglishThe EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
EU on nyt ottanut pääasiallisen vastuun Kosovon auttamisesta Kosovon sisällä.
EnglishThe primary task of the EU should be to reform the Union’s destructive policies.
EU:n ensisijaisena tehtävänä tulisi olla EU:n tuhoisien toimintatapojen uudistaminen.
EnglishThat objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
Päämäärä, joka yksinkertaisesti on yksi valtion tärkeimpiä velvollisuuksia.
EnglishPeace is the primary condition if any progress and development are to be achieved.
Rauha on tärkein edellytys minkäänlaisen edistyksen tai kehityksen aikaansaamiselle.
EnglishThe multifunctional and cross-sectoral approach to soil is of primary importance.
Monimuotoinen ja monialainen lähestymistapa maaperänsuojeluun on ensiarvoisen tärkeää.
EnglishProduct liability for primary products encourages farmers to act responsibly.
Alkutuotteiden tuotevastuu kannustaa maanviljelijöitä vastuulliseen käyttäytymiseen.
EnglishMeeting the target of universal primary education looks extremely difficult.
Yleisen alkeisopetuksen tavoitteeseen pääseminen näyttää erittäin vaikealta.
EnglishAnnex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
Liite XV pysyy liittymissopimuksissa ja siitä tulee siten osa primaarilainsäädäntöä.
EnglishWe have all decided that the producer has primary responsibility for his products.
Olemme päättäneet, että tuottaja on ensisijaisesti vastuussa tuotteistaan.
EnglishThe primary issue must be that this revenue is not being invested in other fields.
Ensinnäkin on varmistettava, ettei näitä tuloja investoida muille aloille.
EnglishIf you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
Jos olet vasenkätinen, voit tehdä hiiren oikeanpuoleisesta painikkeesta ykköspainikkeen.
EnglishWe also lack any fund whose primary aim is to improve urban environment.
Meiltä puuttuu myös rahasto, jonka päätavoite olisi parantaa kaupunkiympäristöä.
EnglishHere, as in the past, national exemption is presented as a primary objective.
Olemme ehkä edistyneet muutamissa kysymyksissä, kuten pakolaispolitiikassa.
EnglishThat is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.
Se on tärkein tavoitteemme, ja sen pitäisi olla myös tämän ohjelman tärkein tavoite.
EnglishEmissions from the developed world are the primary reason for global warming.
Teollisuusmaiden päästöt ovat suurin syy maapallon ilmaston lämpenemiseen.