Cómo se dice "to procrastinate" en finlandés

EN

"to procrastinate" en finlandés

EN to procrastinate
volume_up
[procrastinated|procrastinated] {verbo}

The task is therefore great, and we must not err or procrastinate.
Tehtävä on siis valtava, emmekä me saa tehdä virheitä tai vitkastella.
It was not until the second half of 2003, when it could procrastinate no longer, that the Commission finally began to act.
Vasta vuoden 2003 loppupuoliskolla komissio ei voinut enää vitkastella, ja se ryhtyi viimein toimenpiteisiin.
The benefit of the Nabucco project is indisputable and we cannot afford to procrastinate on this for political and economic reasons.
Nabucco-hankkeen tuottamat hyödyt ovat kiistattomat, eikä meillä ole varaa vitkastella tässä asiassa poliittisista ja taloudellisista syistä.
. - Mr President, 'sooner rather than later' means precisely that: that we should not procrastinate.
Arvoisa puhemies, "mieluummin ennemmin kuin myöhemmin" tarkoittaa juuri sitä eli ettemme saa viivytellä.

Ejemplos de uso para "to procrastinate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe cannot therefore procrastinate in any way in adopting specific measures for our own sake and the sake of future generations.
Emme voi sen vuoksi hukata millään tavalla aikaa erityistoimien soveltamiseksi oman ja tulevien sukupolvien tähden.
EnglishThe AU cannot expect to be taken seriously internationally while it continues to prevaricate and procrastinate.
Afrikan unioni ei voi odottaa muiden ottavan sitä vakavasti niin kauan, kuin se jatkaa välttelevää ja vitkastelevaa toimintatapaansa.
EnglishIt is therefore incomprehensible that the political in Brussels should procrastinate and prefer the torture rack to the speedy advent of a new treaty.
Siksi on käsittämätöntä, että Brysselin poliittisen eliitin halutaan mieluummin viivyttelevän ja pyrkivän piinapenkkiin, joka liittyy uuden sopimuksen nopeaan laatimiseen.