Cómo se dice "prompt" en finlandés

EN

"prompt" en finlandés

EN prompt
volume_up
{adjetivo}

prompt (también: cursory, expeditious, fast, hasty)
volume_up
nopea {adj.}
Prompt detection therefore, but prompt treatment also.
Tärkeää on näin ollen varhainen toteaminen mutta myös nopea hoitoon pääsy.
It goes without saying that a prompt release excludes the death penalty or any other kind of penalty.
On sanomattakin selvää, että nopea vapauttaminen sulkee pois kuolemanrangaistuksen tai minkä tahansa muun rangaistuksen.
It would be good to have a prompt response to these questions and to take remedial steps now, and not wait to the end of 2008.
Olisi hyvä saada nopea vastaus näihin kysymyksiin ja ryhtyä korjaaviin toimiin nyt eikä odottaa vuoden 2008 loppuun.
prompt (también: hasty, rapid)
volume_up
ripeä {adj.}
In some cases, prompt cross-border medical assistance can save lives.
Joissakin tapauksissa ripeä rajatylittävä sairaanhoito voi säästää henkiä.
I call upon you to be prompt in submitting decisions based on it and to delay no longer.
Pyydän teitä olemaan ripeä siihen perustuvissa päätöksissänne ja olemaan viivyttelemättä pitempään.
The prompt condemnation of the massacre by the Mexican President and the steps taken to root out those responsible and bring them to justice, as the resolution states, is welcome.
Meksikon presidentin ripeä verilöylyn tuomitseminen ja toimet teosta vastuullisten löytämiseksi ja heidän saattamiseksi oikeuden eteen ovat myönteisiä, kuten päätöslauselmassa todetaan.
prompt (también: accurate, appropriate, exact, explicit)
prompt

Ejemplos de uso para "prompt" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Jos haluat muuttaa nykyisen Komentorivi-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.
EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Jos haluat muuttaa nykyisen Komentokehote-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.
EnglishIn short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
Lyhyesti: Makedoniassa tarvitaan sekä aineellista että poliittista apua nopeasti.
EnglishThe European Constitution will prompt a referendum in various Member States.
Euroopan perustuslain myötä monissa jäsenvaltioissa järjestetään kansanäänestys.
EnglishAt the command prompt, type net start shellhwdetection, and then press ENTER.
Kirjoita komentoriville net start shellhwdetection ja paina sitten ENTER-näppäintä.
EnglishAs it is under Article 192 of the Treaty, we are bound to do it in a prompt manner.
Perustamissopimuksen 192 artikla velvoittaa meidät tekemään niin ripeästi.
EnglishAfter the Chernobyl experience we have to prompt Ukraine to do something.
Tshernobylin kokemusten jälkeen meidän on kannustettava Ukrainaa tekemään jotakin.
EnglishThis very prompt action has been criticised in some quarters as a panic reaction.
Jotkin tahot ovat kritisoineet tätä nopeaa toimintaa paniikkireaktiona.
EnglishTo change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
Jos haluat muuttaa kaikkien Komentorivi-ikkunoiden asetuksia, valitse Oletukset.
EnglishThe EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
EU on päättänyt ryhtyä kiireellisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
EnglishWe are all agreed that this new challenge requires prompt action to be taken.
Olemme yksimielisiä siitä, että tämä uusi haaste vaatii pikaisia toimia.
EnglishIndeed, the events of 11 September have forced us to take prompt action.
Syyskuun 11. päivän tapahtumat todella pakottavat meidät toimimaan nopeasti.
EnglishRepression in Cuba has received a prompt, firm and sustained reaction from the Union.
Kuuban harjoittama sorto saanut unionin toimimaan pikaisesti ja tiukasti.
EnglishAt the command prompt, enter ipconfig /release, and then press Enter.
Kirjoita komentokehotteeseen ipconfig /release ja paina sitten Enter-näppäintä.
EnglishTo change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
Jos haluat muuttaa kaikkien Komentokehote-ikkunoiden asetuksia, valitse Oletukset.
EnglishThis should not, however, slow down the prompt implementation of the directive.
Tämä ei saa kuitenkaan hidastaa direktiivin nopeaa täytäntöönpanoa.
EnglishWe expect the Commission to give us a prompt answer and then to take the appropriate action.
Uskomme, että komissio antaa meille vastauksia pian ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.
EnglishWindows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
Windows tallentaa varmenteen kansioon, joka näkyy komentorivillä.
EnglishIn the search box, type Command Prompt, and then, in the list of results, click Command Prompt.
Kirjoita hakuruutuun Komentorivi ja valitse sitten tulosluettelosta Komentorivi.
EnglishAt the command prompt, enter ipconfig /release, then press Enter.
Kirjoita komentokehotteeseen ipconfig /release ja paina sitten Enter-näppäintä.