Cómo se dice "pull-up" en finlandés

EN

"pull-up" en finlandés

volume_up
pull-up {sustantivo}

EN pull-up
volume_up
{sustantivo}

pull-up (también: chin-up)
volume_up
leuanveto {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "pull-up":

pull-up

Traducciones similares para pull-up en finlandés

to pull verbo
up adjetivo
up adverbio
up preposición
Finnish

Ejemplos de uso para "pull-up" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis parenthetical remark by the Commission must surely pull us up short.
Tämä komission toisarvoisen huomion pitäisi herättää meissä kiinnostusta.
EnglishEven the dwarves should pull themselves up to their full height at long last.
Jopa kääpiöiden olisi vihdoin ojennettava itsensä täyteen mittaansa.
EnglishWe should pull our own socks up too, therefore, and improve the way we deal with this subject.
Meidän pitäisikin myös kääriä omat hihamme ja käsitellä tätä aihetta paremmin.
EnglishI pull myself up into the branches, and as I come out of the water, I look over my shoulder.
Vedän itseni oksille, ja kun pääsen pois vedestä, vilkaisen olkapääni yli.
EnglishThat is why the European Union must also do its bit and pull up its socks.
Siksi Euroopan unionin on myös tehtävä osansa ja ryhdistäydyttävä.
EnglishFurthermore, the Commission has promised to pull up its socks by carrying out fewer tasks.
Lisäksi komissio on luvannut tehdä parempaa työtä ottamalla vähemmän tehtäviä hoitaakseen.
EnglishThey are just trying to pull the ladder up behind them.
He yrittävät turvata oman asemansa suomatta muille samoja mahdollisuuksia.
EnglishThey are not going to pull their drill up thousands of feet just to check a measurement - no way!
Amerikkalaiset eivät aio nostaa poraansa parin kilometrin syvyydestä vain tarkistaakseen mitan - ei onnistu!
EnglishSo let's pull up, now, something else.
EnglishNow we need to pull our socks up. Finland and Austria should work with the Commission to draft a clear EU proposal to other countries.
Nyt pitää ryhdistäytyä, Suomen ja Itävallan pitää valmistella yhdessä komission kanssa EU:n selkeä oma tarjous muille maille.
EnglishFurthermore, the dryness of the ground in summer makes it practically impossible to pull up the plant together with its roots in order to obtain long fibre.
Toisaalta taas maaperän kuivuus kesäisin tekee käytännössä mahdottomaksi kasvin irrottamisen juurineen pitkän kuidun saamiseksi.
EnglishJust use the SkyDrive app on your PC, phone, or tablet, and it's simple to pull up whatever you want to show off, wherever you want to show it.
Kun käytät SkyDrive-sovellusta PC:ssäsi, puhelimessasi tai Tablet-PC:ssäsi, sinun on helppo noutaa kaikki, mitä haluat esitellä, missä tahansa olitkin.
EnglishThese statistics speak for themselves and claims that waves of refugees are supposedly threatening Europe and that we should pull up the drawbridge are groundless.
Nämä tilastot puhuvat puolestaan, ja sellaiset väitteet, että pakolaisaallot oletettavasti uhkaavat Eurooppaa ja että meidän pitäisi nostaa laskusilta ylös, ovat perättömiä.
EnglishIn the context of the broad economic guidelines we also underlined the need for coherence and consistency across all economic policies if we are to pull ourselves up out of the hole we are in.
Sanoin myös talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista, että nykyisestä kuilusta pääsemiseksi tarvitaan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta kaikessa talouspolitiikassa.