Cómo se dice "to pursue" en finlandés

EN

"to pursue" en finlandés

EN to pursue
volume_up
[pursued|pursued] {verbo}

markets and pursue their activities without having the cost and inconvenience
markkinoitaan ja harjoittaa toimintaansa ilman valuutanvaihdosta aiheutuvia
We cannot pursue an energy policy that is separate from climate policy.
Emme voi harjoittaa energiapolitiikkaa, joka on irrallaan ilmastopolitiikasta.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Me haluamme päättää itse, millaista talouspolitiikkaa haluamme harjoittaa.
I think the Commission has a duty to pursue that aim.
Luulen, että komission velvollisuus on pyrkiä tähän tavoitteeseen.
From this perspective, it is important to pursue the objectives set out in the forestry strategies.
Tästä näkökulmasta on tärkeää pyrkiä saavuttamaan metsätalousstrategioissa asetetut tavoitteet.
Secondly, we should pursue the matter of gold.
Toiseksi meidän pitäisi pyrkiä etenemään kultakysymyksessä.
It is now our task to pursue such development.
Tehtävänämme on nyt seurata tätä kehitystä.
Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.
Kroatia on oikealla tiellä, ja se on päättänyt seurata tätä tietä määrätietoisesti.
Perhaps the drivers should be pursued, but certainly not the victims of the accidents.
Autonkuljettajia pitää kenties seurata, muttei varmastikaan onnettomuuksien uhreja.
to pursue (también: to chase, to drive at)
To Bush, he was a faithful ally, to others, an accident-prone person who always makes unsuccessful attempts at pursuing the wrong policy.
Bushille Paul Wolfowitz oli uskollinen tukija, kun taas muille hän oli riskialtis henkilö, joka yrittää tuloksetta ajaa takaa vääriä menettelytapoja.

Ejemplos de uso para "to pursue" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe want a clearer definition of the aim we are trying to pursue, and rightly so.
Haluamme, että tavoittelemamme päämäärät määritellään selkeämmin, ja syystäkin.
EnglishWe would all consider it impossible to pursue environmental policy without them.
Ilman niitä toiminta ympäristön hyväksi on meidän kaikkien mielestä mahdotonta.
EnglishWe have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
Ainoana vaihtoehtonamme on ylläpitää aktiivisia poliittisia suhteita Pakistaniin.
EnglishI think that we should pursue this; it is a positive choice we have made together.
Mielestäni meidän on pyrittävä siihen, se on yhdessä tekemämme myönteinen päätös.
EnglishTo pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.
Tänään asiasta yhtenä kokonaisuutena äänestäminen olisi mielestäni valitettavaa.
EnglishThe least we can do, therefore, is to pursue this objective through negotiation.
Meillä on siis velvollisuus ainakin tavoitella tätä päämäärää neuvottelujen kautta.
EnglishThe first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
Tältä osin ensimmäisenä tehtävänä on selkeyttää noudattamamme strategian päämäärää.
EnglishThe three subjects that the EU is to pursue are very good, and have our support.
EU:n tavoitteekseen asettamat kolme aihetta ovat oikein hyviä, ja kannatamme niitä.
EnglishIt also allows us to pursue a more environmentally-friendly policy as a result.
Tällä tavoin on lisäksi mahdollista noudattaa ympäristöä säästävämpää politiikkaa.
EnglishThe Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Jäsenvaltioilla on paremmat valmiudet toteuttaa tehokasta politiikkaa tällä alalla.
EnglishHopefully soon we may have some positive results but I will pursue this issue.
Toivottavasti saamme pian myönteisiä tuloksia, mutta jatkan tämän asian käsittelyä.
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Toivon, että ministeri käyttää jonkin verran aikaa juuri tämän asian seuraamiseen.
EnglishWe now believe that we have the right way forward to pursue the Members' Statute.
Uskomme, että olemme nyt valinneet oikean tien jäsenten ohjesäännön toteuttamiseksi.
EnglishIn many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.
Monien elinten toteuttamissa toimissa ajetaan vain kansallisia etuja ja asioita.
EnglishWho, though, wants to pursue negotiations that have no clearly defined aims?
Kuka haluaa käydä neuvotteluja, joilla ei ole selkeästi määriteltyjä tavoitteita?
EnglishThe Commission should also pursue this issue, insofar as it can create employment.
Komission tulee jatkaa myös sitä siinä määrin kuin se voi luoda työllisyyttä.
EnglishThis should be added to our list of work that we have to pursue from now on.
Tämä pitää lisätä tehtäväluetteloomme, jota meidän on tästä lähtien seurattava.
EnglishI strongly agree with this view too and I hope you will pursue this at the Summit.
Olen vahvasti samaa mieltä tästäkin, ja toivon, että ajatte asiaa huippukokouksessa.
EnglishWe hope that none of the parties will pursue separatist or nationalistic agendas.
Toivomme, ettei millään puolueella ole separatistisia tai nationalistisia näkemyksiä.
EnglishThe fact is that Member States continue to pursue their own foreign policy anyway.
Jäsenvaltiot jatkavat oman ulkopolitiikkansa toteuttamista joka tapauksessa.