Cómo se dice "push down" en finlandés

EN

"push down" en finlandés

push down
Se ha informado al equipo bab.la de que falta la traducción de "push down".

Traducciones similares para push down en finlandés

push sustantivo
Finnish
to push verbo
down sustantivo
Finnish
down adjetivo
down adverbio
to down verbo

Ejemplos de uso para "push down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLine up the pins on the sound card with the slot and push the card down so that it sits in the slot.
Kohdista äänikortin liitäntä laajennuspaikkaan ja paina kortti paikalleen.
EnglishLine up the pins on the sound card with the slot and push the card gently down so that it sits in the slot.
Kohdista äänikortin kiinnikkeet laajennuspaikkaan ja paina korttia kevyesti siten, että se asettuu paikalleen.
EnglishOn 17 January last, the Greek drachma was revalued by 2.5%, mainly to push down inflationary trends.
Kreikan drakma revalvoitiin 17. tammikuuta 2,5 prosentilla ennen kaikkea inflatoristen suuntausten pitämiseksi kurissa.
EnglishThis has been long overdue, and we should be careful to say here that we must do something to push down prices.
Se on pahasti myöhässä! Meidän on oltava varovaisia, kun sanomme, että meidän on tehtävä jotain hintojen laskemiseksi.
EnglishThe SNCF is just beginning to climb out of the abyss, and this is certainly no time to push it back down again.
Ranskan valtionrautatiet on hädin tuskin selvinnyt vaikeuksistaan, nyt ei todellakaan ole oikea aika syöstä sitä niihin uudelleen.
EnglishThen you have to push it down again.
Sitten sinun täytyy puristaa se taas näin.
EnglishBut in the long term this Charter may push energy prices down since the supply of crude petroleum and gas will become more plentiful.
Mutta peruskirjalla voi olla ajan mittaan energian hintaa laskeva vaikutus raakaöljyn ja kaasun lisääntyvän tarjonnan vuoksi.
EnglishYou and some of your ministers will need to be courageous in standing up to the lobby groups that want to push us down a single road.
Teidän ja joidenkin ministerienne on rohkeasti vastustettava edunvalvontaryhmiä, jotka haluavat meidän kulkevan yhtä ainoaa tietä.
EnglishIn short, we must do at Community and Union level the things that can only be done at those levels and push the rest down.
Lyhyesti, meidän täytyy yhteisön ja unionin tasolla tehdä asioita, jotka voidaan tehdä ainoastaan noilla tasoilla, ja siirtää loput alaspäin.
EnglishAgain, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.
Ratkaisu on jälleen vallan siirtäminen takaisin kansallisille viranomaisille, jotka kokevat aitoa yhteenkuuluvuutta ja siteitä äänestäjiin.
EnglishYou have made it very plain that in your view there is no need for intervention, and that market forces should push down charges.
Olette selkeästi todennut, että teidän mielestänne asiaan ei pidä puuttua ja että juuri nimenomaan markkinoiden on toimittava maksujen alentamiseksi.
EnglishHaving got the power back, we should copy the Swiss in their system of localism and direct democracy and push powers down to the lowest practicable level.
Saatuamme voimamme takaisin voisimme matkia Sveitsin nurkkakuntaista ja suoran demokratian järjestelmää sekä ajaa vallankäyttö niin alas kuin se on käytännössä mahdollista.
EnglishAfter all, the aims of competition are to push prices down, which also reduces profit margins for infrastructure operators, and to achieve better or fuller use of the infrastructure.
Kilpailulla pyritään loppujen lopuksi alentamaan hintoja, mikä pienentää samalla infrastruktuurin haltijoiden voittomarginaaleja, ja parantamaan tai lisäämään infrastruktuurin käyttöä.

Aprende otras palabras

English
  • push down

Busque más palabras en el diccionario portugués-español.