Cómo se dice "to quash" en finlandés

EN

"to quash" en finlandés

EN to quash
volume_up
[quashed|quashed] {verbo}

The death penalty, whether to be carried out immediately or delayed, has been used by the Chinese state as a means of quashing the wishes of a large part of the population of Tibet.
Kiinan valtio on käyttänyt joko välittömästi tai tietyn lykkäysajan jälkeen täytäntöön pantavaa kuolemanrangaistusta keinona tukahduttaa Tiibetin kansan enemmistön toiveet.

Ejemplos de uso para "to quash" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must do everything to quash these phenomena and to facilitate trade.
Meidän on tehtävä kaikkemme tämän ilmiön nitistämiseksi ja kaupan helpottamiseksi.
EnglishThe next step is to quash this violence, not only using words, but through our actions.
Seuraava vaihe on tämän väkivallan kukistaminen, ei vain sanoja käyttämällä vaan myös toimiemme kautta.
EnglishWherever I could, I acted immediately to quash it.
Pyrin kumoamaan sen välittömästi aina kun se vain oli mahdollista.
EnglishRejecting this attempt to quash the British opt-out would be a good place to start.
Tämän Yhdistyneen kuningaskunnan opt-out-järjestelyn lopettamiseen pyrkivän yrityksen torjuminen olisi hyvä tapa aloittaa.
EnglishWe specifically call on Pakistan to quash the conviction of the poor woman who was accused by her neighbours.
Kehotamme erityisesti Pakistania käsittelemään uudelleen naapuriensa syyttämän onnettoman naisen tuomiota.
EnglishThere is a lot of internal resistance to quash.
Kukistettavana on paljon sisäistä vastarintaa.
EnglishSome countries attempted to quash wordings about governments' responsibility to protect women from various forms of violence.
Muutamat maat yrittivät poistaa kirjoituksia, jotka koskivat hallitusten vastuuta suojella naisia väkivallan eri muodoilta.
EnglishSocial dialogue is being used in the most provocative way, as a Trojan horse to quash labour relations and the social security system.
Työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua käytetään todella provosoivasti Troijan hevosena työmarkkinoiden sääntelyyn ja sosiaaliturvajärjestelmän purkamiseen.
EnglishWe believe that the Libyan authorities will take the necessary steps to review and quash the death sentence, paving the way for an early resolution to this situation.
Uskomme, että Libyan viranomaiset ryhtyvät tarpeellisiin toimiin kuolemantuomioiden uudelleenarvioimiseksi ja kumoamiseksi, millä pohjustetaan tilanteen pikaista ratkeamista.