Cómo se dice "quiet" en finlandés

EN

"quiet" en finlandés

volume_up
quiet {sustantivo}

EN quiet
volume_up
{sustantivo}

quiet (también: peace, silence, tattoo, silent)
volume_up
hiljaisuus {sustantivo}
Beautiful landscapes, well-kept villages, clean air, peace and quiet, good and healthy food, among other things, are the tourist industry’s real capital.
Kauniit maisemat, hyvin hoidetut kylät, puhdas ilma, rauha ja hiljaisuus, hyvä ja terveellinen ruoka ja niin edelleen: ne ovat matkailuelinkeinon todellinen pääoma.

Ejemplos de uso para "quiet" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat would have been a real political event in my country is if I had kept quiet!
Maassani olisi noussut todellinen poliittinen kohu, jos olisin pysytellyt vaiti!
EnglishHowever, there was one incident last week about which we cannot keep quiet any longer.
Viime viikolla kuitenkin tapahtui jotakin sellaista, mistä emme voi enää vaieta.
EnglishPlease be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
Pyydän läsnäolijoita olemaan hiljaa, jotta voimme kuunnella komissaarin selvitykset.
EnglishThat is what Mr Prodi attempted to say and he was made to keep quiet.
Tämänhän komission puheenjohtaja Prodi pyrki sanomaan, mutta hänet vaiennettiin.
EnglishHe gave a speech, he left and since then the Presidency has gone quiet.
Blair piti puheen ja lähti. Siitä lähtien puheenjohtajavaltio on pysytellyt hiljaa.
EnglishCommissioner Potočnik spoke of a quiet revolution in the spending of money.
Komission jäsen Potočnik puhui rahankäytön hiljaisesta vallankumouksesta.
EnglishI would ask you to be quiet, because we should like to hear what Mrs Ryynänen has to say.
Pyydän hiljaisuutta, hyvät jäsenet, koska haluan kuulla rouva Ryynäsen puheenvuoron.
English(The President interrupted the speaker to call for quiet in the Chamber.)
(Puheenjohtaja keskeytti puhujan pyytääkseen hiljaisuutta istuntosaliin.)
EnglishBut let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
Antakaa kuitenkin niiden työskennellä rauhassa, jotka haluavat työskennellä perjantaina.
EnglishThe Socialists keep rather quiet about media pluralism in these countries.
Sosialistit ovat varsin vaitonaisia tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta näissä valtioissa.
EnglishI came back after two months, and the 26 children marched in looking very, very quiet.
Tulin takaisin kahden kuukauden kuluttua ja 26 lasta marssi sisään hyvin, hyvin hiljaisina.
EnglishThe others over there are being a bit quiet for a change, which is a better thing!
Te siellä takana olette kerrankin vähän hiljempaa, mikä on hyvä!
English(Uproar) Madam President, please ask my Italian friends to be quiet.
(Hälinää) Rouva puhemies, pyydän teitä vaientamaan italialaiset ystäväni.
EnglishThose are now with the Council and everything has suddenly gone quiet.
Kyse on henkilöihin kohdistuvien tarkastusten poistamisesta yhteisön sisäisillä rajoilla.
EnglishIt is therefore a quiet, low consumption and, at the same time, safe tyre.
Renkaat ovat siis hiljaiset, taloudelliset ja samalla turvalliset.
EnglishEurope's efforts at quiet diplomacy just have negative results.
Euroopan varovaisilla diplomatiapyrkimyksillä on vain kielteisiä vaikutuksia.
EnglishToday, we can adopt a position on the Caudron proposal in peace and quiet.
Nyt voimme kaikessa rauhassa ottaa kantaa Caudronin ehdotukseen.
EnglishThat is good news, because pensioners like peace and quiet.
Hyvä niin, koska eläkeläiset nauttivat siitä, että melu ei häiritse heitä kovasti.
EnglishWe went on the quiet to see for ourselves what was going on.
Menimme sinne kaikessa hiljaisuudessa nähdäksemme omin silmin mitä siellä tapahtuu.
EnglishPlease sit down and be quiet for another eight minutes or leave the Chamber.
Olkaa hyvät ja istukaa alas ja olkaa hiljaa vielä kahdeksan minuuttia tai poistukaa istuntosalista.