Cómo se dice "to refine" en finlandés

EN

"to refine" en finlandés

EN to refine
volume_up
[refined|refined] {verbo}

1. general

to refine (también: to cut, to grind, to polish, to sand)
We can thus refine the quota system and make the destruction of new vessels unnecessary.
Kiintiöjärjestelmää voitaisiin täten hioa, jolloin uusien alusten tuhoaminen kävisi tarpeettomaksi.
From the point of view of transport policy, our legislative task now is to refine the framework conditions.
Liikennepolitiikan näkökulmasta meidän lainsäädäntötehtävänämme on nyt hioa yleisiä ehtoja.
Nevertheless, I would emphasise the fact that this is an experimental move, which will have to be analysed, then refined and enhanced.
Korostan kuitenkin sitä, että kyseessä on kokeilu, jota täytyy analysoida, sitten hioa ja täydentää.
Secondly, we need to further refine and further politicise the discharge instrument.
Toiseksi meidän pitää jalostaa ja politisoida vastuuvapausvälinettä.
When people started to grow crops and domesticate animals around ten thousand years ago, they also started refining natural properties.
Kun ihminen noin 10 000 vuotta sitten ryhtyi kasvattamaan viljelmiä ja pitämään kotieläimiä, hän alkoi myös jalostaa luonnon ominaisuuksia.
Industrial activity in the Netherlands predominantly consists of food processing, chemicals, petroleum refining as well as electrical and electronic machinery.
Teollisuudenaloista merkittävimpiä ovat elintarvikkeiden jalostaminen, kemikaaliala, öljynjalostus sekä sähkö- ja elektroniikka-ala.
The agenda of the Belgian Presidency therefore allows some time for us to refine effective methods to calculate the disparity between production and potential growth.
Belgia aikookin puheenjohtajakaudellaan kehittää tehokkaita tuotantopoikkeamien laskentamenetelmiä suhteessa mahdolliseen kasvuun.

2. tecnología

Ejemplos de uso para "to refine" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
On oikein korvata, vähentää ja parantaa eläinkokeita aina kun se on mahdollista.
EnglishAll this is important if we are to be able to pursue or refine the programme.
Kaikki tämä on tärkeää, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa ja vielä parantaa.
EnglishThere have been some proposals to refine these yet further. I would certainly deplore that.
Myös tasojen tarkempaa erittelyä on ehdotettu, mutta minusta se olisi valitettavaa.
EnglishThe tabled amendments refine the draft further, making it clearer and more up to date.
Tarkistusten avulla lakiehdotuksesta hiotaan ajankohtaisempi ja vähemmän byrokraattinen.
EnglishOnce this principle is established we must go further to refine testing.
Nyt kun tästä periaatteesta on päätetty, on hiottava tutkimusmenetelmiä.
EnglishWe all want to work together to refine, reduce and replace animal testing.
Haluamme kaikki työskennellä yhdessä eläinkokeiden parantamiseksi, vähentämiseksi ja korvaamiseksi.
EnglishWe will continue to refine the clear and methodologically sound approach we have advanced.
Jatkamme esittämämme selkeän ja metodologiselta kannalta järkevän lähestymistavan jalostamista.
EnglishOne way to refine a search is to use the operators AND, OR, and NOT.
Hakua voi tarkentaa esimerkiksi operaattoreilla AND, OR ja NOT.
EnglishNow we have achieved a certain degree of macro-equity in Europe, it is time to refine these criteria.
Euroopassa on saavutettu nyt tietty makrotalouden tasapaino, ja on aika tarkistaa kriteerejä.
EnglishWhen we relaunched the Lisbon Strategy in 2005, we sought to refine it in a number of different ways.
Kun käynnistimme uudestaan Lissabonin strategian vuonna 2005, pyrimme uudistamaan sitä monin eri tavoin.
EnglishPerhaps we need to refine our act for next time.
Meidän on ehkä hiottava toimintatapojamme seuraavaksi kerraksi.
EnglishWe take that feedback and refine the models—incorporating all of the positively tested features into the next round of models.
Samalla selvitämme, mikä tekee jostain mallista hyvän tai huonon ja mukavan tai epämukavan.
EnglishThe Commission is pressing industry to refine this information so that transparency for regulators is improved.
Komissio painostaa alaa hiomaan näitä tietoja siten, että avoimuus sääntelyviranomaisten näkökulmasta kasvaa.
EnglishThe improvements proposed by the Commission aim to increase its economic rationale and refine its implementation.
Komission ehdotusten tavoitteena on lisätä sopimuksen taloudellista järkiperäisyyttä ja parantaa sen täytäntöönpanoa.
EnglishI thank Parliament once again for this latest contribution to our efforts to refine the competition instrument.
Kiitän vielä kerran parlamenttia sen tuomasta panoksesta, joka tälläkin kertaa auttaa meitä parantamaan kilpailun välineitä.
EnglishIn the Find album information dialog box, match the item or items to the correct album from the list or refine your search.
Yhdistä kohde tai kohteet oikeaan luettelon albumiin tai tarkenna hakua Albumin tietojen haku -valintaikkunassa.
EnglishFollow the instructions in the Find Album Information dialog box to select the correct album from the list or to refine your search.
Valitse oikea albumi luettelosta tai suorita uusi haku noudattamalla Etsi albumin tiedot -valintaikkunan ohjeita.
EnglishWe can also examine how sustainable economic development in Europe is progressing and how we can refine our environmental policy.
Voimme myös selvittää, miten Euroopan kestävä talouskehitys etenee ja miten voimme parantaa ympäristöpolitiikkaamme.
EnglishThere is a willingness on the Commission's part to simplify and refine structural support which we regard as a step in the right direction.
Komissio on kuitenkin halunnut yksinkertaistaa ja selventää tukea, mikä on mielestämme askel oikeaan suuntaan.
EnglishThe Commission intends to launch a study this year in order to refine the analysis and also reinforce our policies on this issue.
Komissio aikoo käynnistää tänä vuonna tutkimuksen parantaakseen analysointia ja myös tehostaakseen toimiamme tässä kysymyksessä.