EN reflective
volume_up
{adjetivo}

reflective (también: pensive, wistful)
reflective

Sinónimos (inglés) para "reflective":

reflective

Ejemplos de uso para "reflective" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI therefore ask our Austrian fellow-Members to be a little more reflective.
Pyydän sen vuoksi itävaltalaisilta kollegoiltani hieman enemmän harkintaa.
EnglishThe council should be reflective of the geographical difference globally.
Neuvoston on vastattava kokonaisuutena maantieteellisiä eroja.
EnglishBut now, because the reflective self is in charge, you may end up -- some people may end up moving to California.
Mutta koska mietiskelevä minuus on johtaja, saattaa käydä niin -- jotkut saattavat muuttaa Californiaan.
EnglishCool roofs are highly reflective surfaces that don't absorb solar heat and pass it on to the building or atmosphere.
Viileät katot ovat erittän heijastavia pintoja, jotka eivät ime auringon lämpöä vaan välittävät sen rakennukseen tai ilmakehään.
EnglishAll reflective people know that that document would never survive a referendum in, for example, Great Britain.
Jokainen ajatteleva ihminen tietää, ettei kyseinen asiakirja koskaan läpäisisi kansanäänestystä esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishHow could a supposedly reflective body like the European Parliament do such an injustice as to vote down that amendment?
Miten oletettavasti harkitseva elin, kuten Euroopan parlamentti, voi olla niin epäoikeudenmukainen, että hylkää tämän tarkistuksen?
English2:28 And second, and probably the more reflective one, is just about how much each of us can hold problems in opposition when they're really not that way.
2:28 Toiseksi, ja tämä on hyvin tärkeää, tapamme nähdä ongelmat vastakkaisina kun ne eivät sitä ole.
English   I should like to thank everyone who has contributed to today's debate, which was a reflective, calm and good-tempered exchange of views.
   Kiitän kaikkia tämänpäiväiseen keskusteluun osallistuneita. Ajatustenvaihtomme oli pohdiskelevaa ja hillittyä ja tapahtui hyvässä hengessä.
EnglishThis puts me in a reflective mood, because it is quite possible that in future we shall discover that other commonplace things are also vitally important.
Se saa minut mietteliääksi, sillä voisi olla täysin mahdollista, että tulevaisuudessa pidämme myös muita arkipäiväisiä asioita elintärkeinä.
EnglishI know that he has consulted widely with the political groups in order to make his report as reflective as possible of the various concerns and opinions.
Tiedän, että hän on kuullut laajalti poliittisia ryhmiä, jotta mietinnössä näkyisivät mahdollisimman tarkkaan monet näkökohdat ja mielipiteet.
EnglishThe rehashing of this business with the lease of the Strasbourg building – which has been going on for 28 years – puts me in a very reflective frame of mind.
Jo 28 vuotta jatkunutta Strasbourgin kiinteistön vuokrasopimusta koskevan jupakan nostaminen uudelleen esiin saa minut hyvin mietteliääksi.
EnglishIt is both proper and reflective that we are discussing this topic on the 50th anniversary of the United Nations Universal Declaration of Human Rights.
On oikein ja soveliasta keskustella tästä aiheesta Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 50-vuotisjuhlavuonna.
EnglishBut we would welcome the opportunity to question the Commission in depth and eventually we can have with due process a reflective debate on the matter.
Haluaisimme kuitenkin tilaisuuden esittää komissiolle perinpohjaisia kysymyksiä, ja voimme jälkikäteen asiaankuuluvia menettelyjä noudattaen käydä asiasta keskustelun.
EnglishFrom what the Commissioner has said, from all the evidence given by all the NGOs that have got anywhere near there, that seems to be reflective of what is happening.
Komission jäsenen sekä konfliktialueen läheisyydessä työskennelleiden avustusjärjestöjen toimittaman todistusaineiston mukaan tämä näyttäisi olevan lähellä totuutta.
EnglishBut many of the contributors to the debate here in this House want to have an unbalanced approach to it, and that is not reflective of what was in the report.
Monet niistä puhujista, jotka ovat osallistuneet parlamentin käymään keskusteluun, haluavat kuitenkin lähestyä asiaa epätasapainoisella tavalla, mikä ei vastaa mietinnön sisältöä.
EnglishWell, it turns out that climate is not very important to the experiencing self and it's not even very important to the reflective self that decides how happy people are.
Osoittautuu, että ilmasto ei ole kovin merkittävä kokevalle minuudelle ja ei edes kovin merkittävä mietiskelevälle minuudelle, joka päättää kuinka onnellisia ihmiset ovat.
EnglishAs far as other exceptions such as photolithography processes and anti-reflective coating and industrial treatments for photographic film are concerned, the quantities in question are very small.
Sen sijaan muissa poikkeustapauksissa, kuten fotolitografiaprosesseissa, heijastamattomassa pinnoituksessa ja valokuvafilmin teolliskäsittelyssä, käytettävät pitoisuudet ovat erittäin pieniä.