Cómo se dice "reform" en finlandés

EN

"reform" en finlandés

volume_up
reform {sustantivo}

EN reform
volume_up
{sustantivo}

reform (también: innovation)
volume_up
uudistus {sustantivo}
They are synonymous, as are reform and racketeering, and reform and corruption.
Samoin ovat synonyymeja uudistus ja keinottelu sekä uudistus ja korruptio.
Having common consular officials is a streamlining bureaucratic reform.
Yhteisen konsuliviranomaisen perustaminen on rationaalinen hallinnollinen uudistus.
However, a successful reform of financial aid instruments is not everything.
Taloudellisen avun välineiden menestyksekäs uudistus ei kuitenkaan kata kaikkea.
reform
volume_up
reformi {sustantivo}
The reform of the Commission carried out this term is only a basis for reforms.
Tällä kaudella suoritettu komission reformi luo vain pohjan uudistuksille.
That is why Commission reform is extremely important.
Siksi komission reformi on äärimmäisen tärkeä.
As the reform is to begin next year, it is important that its implementation does not jeopardise the levels of income of private farmers.
Koska reformi alkaa ensi vuonna, on tärkeää, että sen toteuttamisessa ei vaaranneta yksityisten viljelijöiden tulotasoa.

Sinónimos (inglés) para "reform":

reform

Ejemplos de uso para "reform" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt the last session in Strasbourg, this House resolved to reform this procedure.
Parlamentti päätti Strasbourgin viime istunnossa tämän menettelyn uudistuksesta.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Yksi vuoden 2002 uudistuksen suurimmista virheistä oli liiallinen keskittäminen.
EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Valiokuntamme noudatti kohta kohdalta uudistusta valmistelevan ryhmän päätelmiä.
EnglishWe would also have succeeded in locking in real farm reform in the United States.
Olisimme myös onnistuneet takaamaan todellisen maatilauudistuksen Yhdysvalloissa.
EnglishHowever, further reform measures need to be implemented swiftly and decisively.
Uusia rakenneuudistuksia olisi kuitenkin toteutettava nopeasti ja päättäväisesti.
EnglishIt is true that the pace of reform has slowed, particularly the economic reforms.
On totta, että korruptio ja harmaa talous ovat lisääntyneet jälleen Romaniassa.
EnglishOn the reform measures, several colleagues have mentioned flexible labour markets.
Uudistustoimien osalta ovat eri jäsenet maininneet työmarkkinoiden joustavuuden.
EnglishHowever, we are still waiting for an account of the true costs of this reform.
Odotamme silti edelleen selvitystä tämän uudistuksen todellisista kustannuksista.
EnglishI do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
En halua yhdenmukaistaa mitään, mikä liittyy hyvinvointivaltion uudistamiseen.
EnglishThe Commission's communication and reform must therefore be more than welcome.
Komission tiedonantoa ja uudistusta on siis pidettävä enemmän kuin myönteisenä.
EnglishThe liberalisation of trade will also prove to be a catalyst to economic reform.
Myös kaupan vapauttaminen osoittautuu vielä talousuudistusta edistäväksi tekijäksi.
EnglishWe should like to emphasise that we support a general reform of Regulation 1408.
Haluaisimme korostaa, että kannatamme asetuksen 1408/71 yleistä uudistamista.
EnglishA major reform of European social security law entered into force in May 2010.
Eurooppalainen sosiaaliturvalainsäädäntö uudistui merkittävästi toukokuussa 2010.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Tällä uudistusprosessilla voidaan luoda talouden elpymisen vaatimat edellytykset.
EnglishIndeed, it is with sorrow that I look upon the Pact’s reform being turned into a .
Olen surukseni saanut seurata sopimuksen uudistuksen muuttumista niin sanotuksi .
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Jäsenvaltiot tekevät uudistuksia, jos niihin kohdistuu maailmantalouden paine.
EnglishI am not in a position to accept the other amendments on the reform of the COM.
Muita yhteistä markkinajärjestelyä koskevia tarkistuksia en ole valmis hyväksymään.
EnglishWith its calls for reform, the EU is the only constant in an ever-changing world.
Uudistusvaatimuksineen EU on ainoa muuttumaton tekijä alati muuttuvassa maailmassa.
EnglishSome amendments refer to the principles of the future reform in the year 2001.
Jotkin tarkistukset käsittelevät vuonna 2001 tulevan uudistuksen periaatteita.
EnglishThe Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.
Tanskan sosiaalidemokraatit ovat äänestäneet sosiaalirahaston uudistamisen puolesta.