Cómo se dice "reformation" en finlandés

EN

"reformation" en finlandés

volume_up
reformation {sustantivo}
volume_up
reform {sustantivo}

EN reformation
volume_up
{sustantivo}

reformation
volume_up
uskonpuhdistus {sustantivo}
The Reformation started because they did not succeed.
Uskonpuhdistus alkoi, koska he eivät onnistuneet yrityksessään.
Now we are facing the second reformation in that citizens are able to obtain knowledge and information and become more and more independent of authorities and states.
Edessämme on nyt uusi uskonpuhdistus, koska kansalaisten on mahdollista päästä osallisiksi tiedosta ja informaatiosta ja he ovat yhä riippumattomampia viranomaisista ja valtiosta.
reformation
volume_up
reformaatio {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "reformation":

reformation
reform

Ejemplos de uso para "reformation" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCommissioner Fischler worked hard on the reformation of the common agricultural policy.
Komission jäsen Fischler työskenteli lujasti yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi.
EnglishThe 2003 and 2004 reforms were important stages in the reformation of the common agricultural policy (CAP).
Vuosien 2003 ja 2004 uudistukset olivat tärkeitä vaiheita yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisessa.
EnglishReduction and reformation of agricultural subsidies.
Vähennetään ja uudistetaan maataloustukia.
EnglishThis relates to structural reformation in risk management, more transparency and better rules for financial supervision.
Tämä liittyy riskinhallinnan rakenneuudistukseen, suurempaan avoimuuteen ja rahoitusvalvonnan parempiin sääntöihin.
EnglishMy group thinks that it is a bad thing that the reformation of the European Commission will deliver much smaller savings than originally forecast.
Ryhmäni mielestä ei ole hyvä, että Euroopan komission uudistuksella saadaan aikaan paljon pienemmät säästöt kuin alun perin odotettiin.
EnglishWe have a common cultural background based on Greek thought, Roman law, Christianity, the Reformation, the Enlightenment, the Renaissance and even globalisation.
Meillä on yhteinen kulttuuritausta, joka perustuu kreikkalaiseen ajattelutapaan, roomalaiseen oikeuteen, kristinuskoon, uskonpuhdistukseen, valistukseen, renessanssiin ja jopa globalisaatioon.