EN

run {sustantivo}

volume_up
run (también: ladder)
run (también: farm, fold, paddock, pen)
volume_up
tarha {sustantivo}

Ejemplos de uso para "run" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishWhy do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Miksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Mielestäni se on tarpeen - pitkällä tähtäimellä - Unionin oikeutuksen kannalta.
EnglishCopy and paste or type the following text in the Open box in the Run dialog box:
Kopioi ja liitä tai kirjoita seuraava teksti Suorita-valintaikkunan Avaa-kenttään:
EnglishAfter all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
Miten loppujen lopuksi määritellään hyvin johdettu yksityinen keskivertoyritys?
EnglishYou made a comparison, saying that the race you have run is a long-distance race.
Käytitte vertauskuvaa, jossa kuvasitte kulkemaanne matkaa pitkän matkan juoksuksi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we run the risk today of repeating ourselves.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme nyt vaarassa toistaa itseämme.
EnglishEffective investment in those areas pays excellent dividends in the long run.
Voimakas panostaminen näihin aloihin tuo pitkällä aikavälillä huomattavia etuja.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Nyt normaalin lainsäädäntömenettelyn on edettävä omaa rataansa tulevina kuukausina.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Avustusjärjestöt hoitavat Darfurissa maailman suurinta humanitaarista operaatiota.
English(DE) Mr President, we need a thorough assessment in the run-up to an agreement.
(DE) Arvoisa puhemies, sopimusta valmisteltaessa on perusteellisen arvioinnin aika.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Levitämme voimakkaasti eurooppalaista viestiä valmistauduttaessa lokakuun vaaleihin.
EnglishFor more information, see Make older programs run in this version of Windows.
Lisätietoja löydät: Vanhojen sovellusten käyttäminen tässä Windowsin versiossa.
EnglishRun the Performance troubleshooter by clicking Next in the lower-right corner.
Suorita suorituskyvyn vianmääritys valitsemalla oikeassa alakulmassa Seuraava.
EnglishTourism must not run dry, which is exactly what will happen if there is a civil war.
Matkailu ei saa kuivua kokoon - näin kävisi ilman muuta kansalaissodan syttyessä.
EnglishThis has been a budget procedure which has so far run with remarkable smoothness.
Tämä on ollut talousarviomenettely, joka on toistaiseksi edennyt erittäin sujuvasti.
EnglishThe funds: I am pleased to say that actually, these are very well-run funds.
Varat: Minulla on ilo sanoa, että varoja hoidetaan itse asiassa erittäin hyvin.
EnglishRun many Windows XP business programs in Windows XP Mode (separate download).
Selaa verkkoa nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti Internet Explorerin avulla.
EnglishEnhanced Protected Mode makes it harder for malware to run in Internet Explorer.
Tehostettu suojaustila vaikeuttaa haittaohjelman suorittamista Internet Explorerissa.
EnglishI believe this is a good precedent and an incentive in the run-up to Johannesburg.
Mielestäni tämä on hyvä ennakkotapaus ja kannustin Johannesburgia ajatellen.