Cómo se dice "sizeable" en finlandés

EN

"sizeable" en finlandés

EN sizeable
volume_up
{adjetivo}

sizeable (también: healthy, pretty, sizable)
There is a sizeable population of albinos in the world.
Maailmassa on melkoinen määrä albiinoja.
sizeable (también: sizable, biggish)
This primarily affects Poles living in Lithuania, who constitute a sizeable national minority.
Tämä koskee etenkin Liettuassa eläviä puolalaisia, jotka ovat suurehko kansallinen vähemmistö.

Sinónimos (inglés) para "sizeable":

sizeable

Ejemplos de uso para "sizeable" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAll three have sizeable Russian-speaking minorities, especially Latvia and Estonia.
Kaikilla kolmella on suuret venäjää puhuvat vähemmistöt, erityisesti Latvialla ja Virolla.
EnglishThat is why we believe the cities chosen should receive a sizeable European subsidy.
Siksi valituille kaupungeille on myönnettävä mielestämme merkittävää eurooppalaista tukea.
EnglishThe tourism sector accounts for a sizeable share of the economies of some Member States.
Matkailualan merkitys on huomattava muutamien jäsenvaltioiden taloudelle.
English(SL) This is quite a sizeable report and I wonder what its purpose is.
(SL) Tämä mietintö on varsin laaja, ja ihmettelen, mikä on sen tarkoitus.
EnglishA sizeable proportion of that increase is due to debt relief measures.
Velkahuojennustoimet muodostavat merkittävän osan tästä lisääntymisestä.
EnglishA sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
Pk-yritykset aiheuttavat suuren osan ympäristön saastumisesta.
EnglishObviously the Eastern Europeans are keen to sell sizeable quantities of fossil fuels.
On selvää, että itä-eurooppalaisille on edullista myydä suuria määriä fossiilisia polttoaineita.
EnglishAt the same time, it employs a sizeable section of the agricultural and manual workforce.
Se kuitenkin työllistää huomattavan osan maatalousalan työvoimasta ja ruumiillisen työn tekijöistä.
EnglishThe Japanese are making a sizeable financial contribution to dealing with the problems of Bosnia.
Japanilaiset antavat huomattavia taloudellisia avustuksia Bosnian ongelmien ratkaisemiseksi.
EnglishWe are talking here about a sizeable group of families within the European Union.
Hyvät kollegat ja arvoisa puhemies, todellisuudessa viittaamme tässä asiassa tärkeään Euroopan unionin perhetyyppiin.
EnglishThe financial investment to be made is sizeable and risky, and we all want it to succeed.
Tehtävä taloudellinen sijoitus on melkoisen suuri ja riskialtis, ja me kaikki haluamme, että siinä onnistutaan.
EnglishDespite economic growth a sizeable section of the Chilean population still lives below the poverty line.
Huolimatta taloudellisesta kasvusta suuri osa Chilen kansasta elää vielä köyhyysrajan alapuolella.
EnglishAccess to the world’s biggest internal market or our sizeable assistance programmes is a considerable carrot.
Pääsy maailman suurimmille sisämarkkinoille tai kattavat avustusohjelmamme ovat merkittävä porkkana.
EnglishThe sizeable Serbian public procurement market is also being progressively opened up to European bidders.
Serbian laajat julkisten hankintojen markkinat avataan myös asteittain eurooppalaisille tarjouksentekijöille.
EnglishThe second sizeable reserve is for the TACIS programme.
Toinen merkittävä varaus koskee Tacis-ohjelmaa.
EnglishWe currently have a sizeable fleet operating in the South West Atlantic, which is one such area.
Yksi tällainen alue sijaitsee Lounais-Atlantilla, jossa tällä hetkellä liikennöi melko suuri EU:n jäsenvaltioiden laivasto.
EnglishFurthermore, it is a sizeable reserve for future responsibilities of the Union, first and foremost to prepare for enlargement.
Lisäksi se on mittava vara unionin tulevia vastuita varten, ennen kaikkea laajentumisen valmisteluun.
EnglishSecondly, a sizeable solidarity fund managed by non-governmental organisations should be set up to support Belarus.
Toiseksi Valko-Venäjän tueksi olisi perustettava kansalaisjärjestöjen hallinnoima mittavahko solidaarisuusrahasto.
EnglishSweden has a fairly sizeable potato sector.
Jopa Ruotsissa perunanviljely on varsin tärkeää.
EnglishRegarding Women and Science, in fact, on the initiative of Parliament, a sizeable group of five hundred women has been set up.
"Naiset ja tiede" -aihealueella on luotu huomattava 500 naisen ryhmä, ja tämä tapahtui muuten parlamentin aloitteesta.