Cómo se dice "solid work" en finlandés

EN

"solid work" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solid work" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "solid work" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English   Mr President, I too wish to thank Mrs Smet for a very solid piece of work.
   Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää Miet Smetiä erittäin perusteellisesta työstä.
EnglishThis is a wide-ranging package, and the Commission has put in very solid work.
Sopimuksen soveltamisala on laaja, ja komissio on tehnyt alalla varmaa ja luotettavaa työtä.
EnglishI wish in particular to recognise Mrs Randzio-Plath’s solid work on this report.
Erityisesti kohdistan kiitokseni jäsen Randzio-Plathille hänen työstään tämän mietinnön hyväksi.
EnglishMr Sturdy has done solid, realistic, rigorous work, eschewing all demagoguery.
Sturdy on tehnyt hyvän työn, joka on realistinen ja kattava eikä siinä ole minkäänlaista demagogiaa.
EnglishThe progress made by the women’s movement stems from the solid work of their organisations.
Naisliikkeen saavuttama edistys on siihen kuuluvien järjestöjen määrätietoisen työn ansiota.
EnglishAfter all, legislation on health and safety at work is solid legislation.
Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö on kestävää.
EnglishBut, on the whole, this is a solid piece of work and we are happy to broadly support it.
Kokonaisuudessaan tämä on kuitenkin erinomainen mietintö, ja osoitamme mielellämme vankan tukemme sille.
EnglishIt is a fine annual report based on genuine, solid work.
Hieno vuosikertomus perustuu vilpittömään, vakaaseen työhön.
EnglishWe now have a solid work base between Europe and the US to treat each other as equals.
Nyt Euroopan ja Yhdysvaltain työskentelylle on luja perusta, jonka pohjalta ne voivat suhtautua toisiinsa tasa-arvoisesti.
EnglishAs I have said, there has been solid previous work.
Kuten sanoin, ennen kokousta tehtiin lujasti valmistelutyötä.
EnglishCongratulations on a truly solid piece of work!
Onnittelut todella perusteellisesta työstä!
EnglishWhat do I do to teach kids a solid work ethic?
Miten voin opettaa lapsille työmoraalia?
EnglishWe think it is a good idea, as part of the recently adopted Central Asia Strategy, to work for solid ties with the countries in question.
Mielestämme on hyvä ajatus työskennellä osana äskettäin hyväksyttyä Keski-Aasian strategiaa lujien siteiden aikaansaamiseksi kyseisten maiden kanssa.
EnglishI would also like to take the opportunity to thank all of those involved for their incredibly solid and constructive work and very creative cooperation.
Minäkin käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän kaikkia osallisia heidän uskomattoman vahvasta ja rakentavasta työstään ja hyvin luovasta yhteistyöstä.
EnglishWe can - and for this I am very grateful - build on the solid preparatory work carried out by the Austrian, but also the British and Luxembourg Presidencies.
Me saamme jatkaa - ja siitä olen hyvin kiitollinen - siltä hyvältä pohjalta, jonka puheenjohtajamaat Itävalta, mutta myös Britannia ja Luxemburg, ovat valmistelleet.
EnglishIn doing so now, and thanking both Mrs Waddington and Commissioner Gradin for their very solid piece of work, I am showing that it really comes from the whole of my heart.
Kun sen nyt teen, kiittäen sekä Waddingtonia että komissaari Gradinia heidän erinomaisesta työstään, olen samalla todistanut, että kiitokseni tulevat koko sydämestäni.
EnglishOn behalf of SOS Democracy and the Group for a Europe of Democracies and Diversities, I should like to undertake to contribute to some solid information work on the draft Constitution.
SOS-demokratian sekä demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmän puolesta haluaisin omalta osaltani osallistua perustuslakiluonnosta koskevaan vankkaan tiedotustyöhön.

Aprende otras palabras

English
  • solid work

Busque más palabras en el diccionario español-inglés.