Cómo se dice "solo" en finlandés

EN

"solo" en finlandés

volume_up
solo {sustantivo}
FI

EN solo
volume_up
{sustantivo}

solo
volume_up
soolo {sustantivo}
9:15 Nyt tulee soolo.

Sinónimos (inglés) para "solo":

solo

Ejemplos de uso para "solo" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English2:33 Let's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
2:33 Seurataanpa miljoonien korkkien matkaa, jotka päätyvät mereen itsekseen.
English5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
5:20 Kappaleessa oli pieni sopraanosoolokin, joten pidin siihen koelaulut.
EnglishRussian President Vladimir Putin was invited to Lahti to play solo with the EU orchestra.
EU-orkesterin solistiksi Lahteen kutsuttiin Venäjän presidentti Vladimir Putin.
EnglishIt is not, however, making a solo comeback, because it is not alone.
Se ei ole kuitenkaan tekemässä paluuta soolona, sillä se ei ole yksin.
EnglishSo the Financial Times also concluded that we need a conductor and not only solo singers.
Näin siis myös Financial Times katsoo, että tarvitsemme kapellimestaria yksinlaulajien sijasta.
EnglishStrasbourg is calling for a common foreign policy, instead of us all acting solo, as happened in Afghanistan.
Strasbourgissa vaaditaan yhteistä ulkopolitiikkaa, ei sooloilua, kuten kävi Afganistanissa.
EnglishWe must discourage Member States from flying solo, which could exacerbate the problems in neighbouring countries.
Jäsenvaltioiden ei pidä toimia yksin, koska se voi pahentaa naapurivaltioiden ongelmia.
Englishperforms the first 15 minutes of her 2006 solo show Letting Go of God.
Julia Sweeney (God Said, "Ha!") esittää ensimmäiset 15 minuuttia hänen 2006 esityksestään "Letting Go of God".
EnglishBefore we went out as a tour, he went out solo and did it first.
Ennen kiertuettamme hän meni ensin yksin.
EnglishThis so-called solo supervision of the financial situation arises from the principle of separation of insurance lines of business.
Tämä taloudellisen tilanteen ns. soolovalvonta perustuu alakohtaiseen erotteluperiaatteeseen.
EnglishAnything which is permitted as a capital resource within solo supervision must also be capable of being included in solo-plus supervision.
Sitä, mikä on soolovalvonnassa sallittua, täytyy sooloplusvalvonnassakin voida käyttää omana pääomana.
EnglishI just did a seven-country solo tour.
EnglishHere's our winner of the soprano solo.
EnglishWe know that the tone of Europe is not that of a solo instrument but that of an orchestra, and the same applies to this Parliament.
Tiedämme, että Euroopan unionin sointi ei ole peräisin sooloartistilta vaan orkesterista, ja tämä sama pätee myös Euroopan parlamenttiin.
EnglishHowever, it is obvious that the European Union's solo effort cannot guarantee absolute success at the international negotiations.
On kuitenkin ilmiselvää, että Euroopan unionin yksinäisillä ponnisteluilla ei voida taata ehdotonta menestystä kansainvälisissä neuvotteluissa.
EnglishRather than solo acts, what is needed here is concerted action at EU level, which should be undertaken in partnership with the USA.
Sooloilun sijasta Irakin tapauksessa tarvitaan jäsenvaltioiden yhteisiä toimia EU:n tasolla, jotka pitäisi toteuttaa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishRegrettably, the solo run by British Prime Minister Tony Blair has seriously undermined the EU's influence and our foreign policy strategy.
Valitettavasti Ison-Britannian pääministerin Tony Blairin sooloilu heikensi vakavasti EU:n vaikutusvaltaa ja ulkopoliittista strategiaamme.
EnglishEven in subjects like math and creative writing, which you think would depend on solo flights of thought, kids are now expected to act as committee members.
Jopa matematiikassa ja luovassa kirjoittamisessa, joiden ajattelisi perustuvan omaan ajatteluun, lasten täytyy toimia ryhmänä.
EnglishSolo endeavours, whether those of Colin Powell or the High Representative for the CFSP, Javier Solana, who are both held in high regard, do not produce results.
Soolotyöskentely, olipa kyseessä vaikka kunnioitetut Colin Powell tai YUTP:n korkea edustaja Javier Solana, ei tuota tulosta.
EnglishIt is too serious an issue for distracting and divisive solo runs on taxation issues which are clearly in the domain of unanimity and national governments.
Tämä on liian vakava asia, jotta voisi sooloilla häiritsevästi ja eripuraa aiheuttavasti verotusasioissa, jotka kuuluvat selvästi yksimielisyyden ja kansallisten hallitusten alaan.