Cómo se dice "solution" en finlandés

EN

"solution" en finlandés

volume_up
solution {sustantivo}

EN solution
volume_up
{sustantivo}

solution (también: answer, decision, resolution, resolve)
volume_up
ratkaisu {sustantivo}
A different solution could mean delaying the solution for a long time.
Toisenlainen ratkaisu olisi merkinnyt ratkaisun viivästymistä pitkäksi aikaa.
A solution is needed to the problem of adequate funding for rural areas.
Maaseutualueiden riittävää rahoitusta koskevaan ongelmaan tarvitaan ratkaisu.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
Epäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
solution (también: compensation, indemnity, offset, rebate)
volume_up
hyvitys {sustantivo}
solution (también: solute)
volume_up
liuos {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "solution":

solution

Ejemplos de uso para "solution" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMr President, I would simply like to propose a rational solution to the problem.
Arvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
EnglishI therefore proposed setting up a working party to look for a sensible solution.
Siksi ehdotin, että asetetaan työryhmä, jonka pitäisi etsiä järkevää ratkaisua.
EnglishEssentially, then, we should not be looking for a solution at this precise moment.
Meidän ei siis pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisua tällä nimenomaisella hetkellä.
EnglishI have set out the problem, but it is not my job to provide the solution to it.
Olen esittänyt ongelman, mutta ei ole minun tehtäväni tarjota siihen ratkaisua.
EnglishMany problems still have to be sorted out before a final solution is achieved.
Monia ongelmia on vielä ratkaistava, ennen kuin lopulliseen ratkaisuun päästään.
EnglishWe are dealing here with a political problem that requires a political solution.
Tässä on kyse poliittisesta ongelmasta, joka edellyttää poliittista ratkaisua.
EnglishIn Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia on osoittanut, että Afganistaniin ei voida saada sotilaallista ratkaisua.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Afganistaniin ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua, minkä mietintö myös toteaa.
EnglishYou both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
Molemmat teistä korostivat, ettei tätä konfliktia voida ratkaista sotilaallisesti.
EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Ratkaisuna ei voida tietenkään pitää sitä, että estetään köyhien maiden kehitystä.
EnglishAs of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
Toistaiseksi Lusakan sopimus pysyy ainoina puitteina lopullista ratkaisua varten.
EnglishOne solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
Yksi vaihtoehto on yhdistää vuosille 2000-2006 suunnitellut nuoriso-ohjelmat.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Molempien osapuolten on lähennyttävä toisiaan poliittisen ratkaisun löytämiseksi.
EnglishI have taken note of Parliament's desire for a compromise solution to be found.
Olen pannut merkille, että parlamentti toivoo kompromissiratkaisun aikaanssaamista.
EnglishWe must therefore support an African solution, assuming we are able to implement it.
Meidän on siksi tuettava afrikkalaista ratkaisua, jos se vain voidaan toteuttaa.
EnglishI hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
Toivon voivani luottaa parlamentin tukeen lyhyen aikavälin ratkaisun löytämiseksi.
EnglishThose who continue to say 'no' have no solution other than continued violence.
Niillä, jotka yhä sanovat 'ei', ei ole muuta ratkaisua kuin jatkuva väkivalta.
EnglishWe must look for a solution which will encourage the general public's involvement.
Meidän on etsittävä ratkaisua, jolla edistetään suuren yleisön osallistumista.
EnglishEuropol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Europolin pitäisi olla kaiken parantava lääke huumausainerikollisuuden torjunnassa.
EnglishMrs Martens emphasised the need for an African solution to African problems.
Jäsen Martens korosti, että Afrikan ongelmiin tarvitaan afrikkalaiset ratkaisut.