Cómo se dice "solutions to problems" en finlandés

EN

"solutions to problems" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solutions to problems" en distintos contextos.

Traducciones similares para solutions to problems en finlandés

solutions sustantivo
Finnish
solution sustantivo
to preposición
Finnish
problems sustantivo
Finnish
problem sustantivo

Ejemplos de uso para "solutions to problems" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishClosing one’s eyes to reality has never led to genuine solutions to problems.
Silmien sulkeminen todellisuudelta ei ole koskaan auttanut todella ratkaisemaan ongelmia.
EnglishRather, the Commission believes that it is a matter of finding solutions to problems.
Pikemminkin komissio pitää menettelyä tapana löytää ongelmille ratkaisu.
EnglishIn other words, we must urgently seek solutions to problems that are already apparent.
Toisin sanoen meidän on etsittävä kiireesti ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat jo ilmeisiä.
EnglishWe must convince our fellow citizens that enlargement will bring solutions, not problems.
Meidän on vakuutettava kansalaiset siitä, että laajentuminen tuo ratkaisuja eikä ongelmia.
EnglishWindows will notify you if there are any solutions to problems available for your computer.
Windows ilmoittaa, onko tietokoneen ongelmiin tarjolla ratkaisuja.
EnglishMore solutions to problems should be found more quickly.
Ongelmiin pitäisi löytää ratkaisuja entistä useammin ja nopeammin.
EnglishWe can think about solutions to problems or find the culprits.
Voimme joko pohtia ratkaisua ongelmiin tai etsiä syyllisiä.
EnglishAs a result, man is able to find solutions to problems.
Sen takia ihminen pystyy löytämään ongelmiin ratkaisuja.
EnglishA joint committee is to be established to find possible solutions to problems that arise during implementation.
Yhteinen komitea perustetaan etsimään mahdollisia ratkaisuja täytäntöönpanosta aiheutuviin ongelmiin.
EnglishIt requests the Commission to provide it with a report on solutions for problems common to several Member States.
Se kehottaa komissiota antamaan kertomuksen, jossa käsitellään useita jäsenvaltioita koskevien ongelmien ratkaisemista.
EnglishIn other words, the European Union is not the one who should be forcing its own solutions to problems of this kind - on the contrary.
Toisin sanoen Euroopan unionin ei pitäisi tuputtaa omia ratkaisujaan tällaisiin ongelmiin - päinvastoin.
EnglishLet us also please come up with people-friendly solutions to problems such as compulsory exchanging of licences and the like.
Tehkäämme kansalaisten kannalta suotuisia ratkaisuja myös ajolupien pakollista vaihtamista toiseen ja vastaavia kysymyksiä koskevissa ongelmissa.
EnglishWe have worked out responses and suggested solutions to problems in Europe that are similar in all the Member States and all industrialized countries.
Me olemme laatineet vastauksia ja ratkaisuesityksiä Euroopan ongelmiin, jotka ovat kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa teollisuusmaissa samanlaisia.
EnglishWe proceed from the belief that we will find a solution for this problem, just as we have always found solutions for problems in our relations with Switzerland in the past.
Uskomme, että löydämme ratkaisun ongelmaan, sillä olemme aina ennenkin ratkaisseet Sveitsin-suhteissamme esiintyneet ongelmat.
EnglishIn this respect, there is a good chance of working in future on realistic solutions to problems, if deficit and debt criteria are exceeded.
Tältä osin on olemassa hyvä mahdollisuus saada vastaisuudessa aikaan realistisia ratkaisuja ongelmiin, jos alijäämää ja velkaa koskevat edellytykset ylitetään.
EnglishSOLVIT is a network offering informal solutions to problems which can arise due to the inappropriate implementation of internal market legislation.
SOLVIT on verkosto, joka tarjoaa epävirallisia ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetä sisämarkkinoiden lainsäädännön epäasianmukaisen täytäntöönpanon takia.
EnglishThat is where future emergencies will lie; that is where we must seek solutions to problems; that is where we must act to address the urgent immigration question.
Tulevat hätätilanteet ovat siellä, ja meidän on pyrittävä ratkaisemaan Afrikan ongelmia ja käsittelemään sen kiireellistä maahanmuuttokysymystä.
EnglishFurthermore, Europe must use its scale to help deliver ambitious and balanced solutions to problems of market access or regulatory issues.
Euroopan on lisäksi käytettävä vaikutusvaltaansa, jotta markkinoille pääsyyn ja sääntelyyn liittyviin ongelmiin löydettäisiin kunnianhimoisia ja tasapainoisia ratkaisuja.
EnglishA group of experts has been set up by the Commission, made up of officials from the Member States, with the aim of finding solutions to problems that have arisen.
Komission perustaman ja jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan asiantuntijaryhmän yhtenä tehtävänä on löytää ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin.
EnglishIt is only by cooperating with poor countries that adequate solutions to problems such as migration, energy and climate change can be found.
Voimme saavuttaa asianmukaiset ja riittävät ratkaisut maahanmuuttoon, energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin ongelmiin ainoastaan toimimalla yhteistyössä köyhien maiden kanssa.

Aprende otras palabras

English
  • solutions to problems

En el diccionario francés-español podrás encontrar más traducciones.