Cómo se dice "solvable" en finlandés

EN

"solvable" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solvable" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "solvable" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBe that as it may, this dispute - particularly looked at from a distance - should be solvable.
Olkoon kuinka vaan, tämän kiistan olisi oltava ratkaistavissa - erityisesti etäältä katsottuna.
EnglishThis is a solvable problem but we have to do it conscious that we do it as one continent linked environmentally and ecologically.
Ongelma on ratkaistavissa, mutta meidän on ratkaistava se tietoisina siitä, että toimimme ympäristöllisesti ja ekologisesti yhtenäisenä maanosana.
EnglishAs I see it, these problems are certainly solvable, but the issues must be addressed in an objective discussion with the experts at European level, as a matter of urgency.
Nämä ongelmat ovat minun arvioni mukaan täysin ratkaistavissa. Meidän on kuitenkin keskusteltava näiden kysymysten sisällöstä asiantuntijoiden kanssa Euroopan tasolla, ja erittäin pian.
EnglishIs the Commission, therefore, not of the opinion that, with the current inspection system - irrespective of the number of inspectors, which is a solvable matter - such controls are not working?
Kysynkin siis, eikö komissio ole sitä mieltä, että valvonta ei toimi nykyisellä valvontajärjestelmällä - riippumatta tarkastajien lukumäärästä, joka on ratkaistavissa oleva asia?

Aprende otras palabras

English
  • solvable

Busque más palabras en el diccionario español-portugués.