Cómo se dice "solve the problem" en finlandés

EN

"solve the problem" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solve the problem" en distintos contextos.

Traducciones similares para solve the problem en finlandés

to solve verbo
the artículo
problem sustantivo

Ejemplos de uso para "solve the problem" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Viittaan tässä Irlantiin. Oletamme, että Irlannin kansa ratkaisee tämän ongelman.
EnglishIt appears that they have decided that symbols and anthems will solve the problem.
He näyttävät päättäneen, että tunnukset ja hymnit ratkaisevat tämän ongelman.
EnglishWe have to be realistic and realise that we must solve the problem from within.
Meidän täytyy olla realistisia ja tajuta, että ongelma on ratkaistava sisältä käsin.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Ennen kaikkea tällä direktiivillä ei ratkaista pankkitoiminnan arvioinnin ongelmaa.
EnglishWe have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
Meillä on sekä halu että keinot pystyä ratkaisemaan tämä ongelma asteittain.
EnglishChancellor Kohl would have said 'Let's solve this problem together with Greece'.
Liittokansleri Kohl olisi sanonut: "ratkaistaan tämä ongelma yhdessä Kreikan kanssa".
EnglishThe political issue, however, is how we approach the effort to solve the problem.
Poliittinen kysymys on kuitenkin, miten me aiomme ratkaista tämän ongelman.
EnglishThis is one area where pooled sovereignty is going to help to solve the problem.
Tämä on sellainen alue, jossa yhteisvoima auttaa ongelman ratkaisemisessa.
EnglishIt is not possible to solve the problem of the financial crisis with ideology.
Rahoituskriisiä koskevaa ongelmaa ei voida ratkaista ideologian perusteella.
EnglishSustained growth in Europe is essential if we wish to solve the problem of employment.
Kasvun on oltava Euroopassa jatkuvaa, jos haluamme ratkaista työttömyysongelman.
EnglishThat is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
Tämä ei ole oikea tapa selvittää ongelmia, erityisesti jätteitä koskevaa ongelmaa.
EnglishIt is impossible to solve this problem by free competition and market forces alone.
Sitä ei voi ratkaista pelkästään vapaan kilpailun ja markkinavoimien avulla.
EnglishIn the Commission's proposal we have tried to solve the problem in the following way.
Komission ehdotuksessa olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelman seuraavalla tavalla.
EnglishThis plan will not solve the problem, of course, but no one is claiming that it will.
Tämä ei tietenkään ratkaise ongelmaa, mutta kukaan ei ole niin väittänytkään.
EnglishTherefore the heavy metal ban does not solve the problem in the short term.
Niinpä raskasmetallien kieltäminen ei ratkaise ongelmaa lyhyellä aikavälillä.
EnglishMrs Oomen-Ruijten further asked how long it will take to solve the problem.
Jäsen Oomen-Ruijten kysyi sitten, kuinka kauan ongelman ratkaiseminen kestää.
EnglishThe easiest way to solve the problem is to go online and search for the codec you need.
Helpoin tapa ratkaista ongelma on etsiä tarvittava pakkauksenhallinta verkosta.
EnglishWe shall see how we can solve the problem of disagreement before the second reading.
Toiseen käsittelyyn mennessä näemme, kuinka voisimme ratkaista tämän erimielisyyden.
EnglishOne of the first ways to solve the problem can be implemented in schools.
Yksi ensimmäisistä keinoista ongelman ratkaisemiseksi voidaan toteuttaa kouluissa.
EnglishIt follows therefore that short-term responses and food aid will not solve the problem.
Siitä seuraa, että lyhytaikaiset toimet ja elintarvikeapu eivät ratkaise ongelmaa.

Aprende otras palabras

English
  • solve the problem

En el diccionario español-alemán podrás encontrar más traducciones.