Cómo se dice "solved the problem" en finlandés

EN

"solved the problem" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solved the problem" en distintos contextos.

Traducciones similares para solved the problem en finlandés

solved adjetivo
Finnish
to solve verbo
the artículo
problem sustantivo

Ejemplos de uso para "solved the problem" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe still haven't solved the problem of additives, flavouring and extraction solvents.
Emme ole vieläkään ratkaisseet lisäaineiden, aromien ja uuttamisliuotteiden ongelmaa.
EnglishIf we can reach agreement on this point, then I think we will have solved the problem.
Kun pääsemme yhteisymmärrykseen tästä asiasta, olemme uskoakseni ratkaisseet tämän ongelman.
EnglishDespite this, I do think that we have not solved the problem by a long way.
Tästä huolimatta ongelma ei ole vielä lähestulkoonkaan ratkennut.
EnglishThen we stand back proud and happy that we have solved the problem.
Sitten siirrymme syrjään ylpeinä ja onnellisina siitä, että olemme ratkaisseet ongelman.
EnglishAdoption of Regulation No 142/2002 has solved the problem of imports of those mixtures.
Asetuksen 142/2002 hyväksyminen on ratkaissut kyseisten seosten tuonnista aiheutuneen ongelman.
EnglishThe liquidity that is available to them has not solved the problem.
Niiden käytettävissä oleva maksuvalmius ei ole ratkaissut ongelmaa.
EnglishMadam President, now that Parliament has voted down Amendment No 443, we have solved the problem.
Arvoisa puhemies, ongelma on ratkaistu, kun parlamentti on nyt hylännyt tarkistuksen 443.
EnglishIt is also perhaps time that we solved another problem that we have been talking about for decades.
Meidän on kenties aika ratkaista myös toinen ongelma, josta olemme puhuneet vuosikymmeniä.
EnglishOf course, we have solved the problem of food aid, but at the cost of such vehement debates!
Olemme toki ratkaisseet elintarvikeapua koskevan ongelman, mutta hintana olivat hyvin kiivaat keskustelut.
EnglishIf these steps solved the problem, you're done.
Jos näiden toimien tekeminen ratkaisi ongelman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
EnglishAs for travel expenses, it is high time we solved that problem.
Matkakulut: meidän on vihdoinkin ratkaistava tämä ongelma.
EnglishThroughout the year the Commission has been doing all it can to clear these back-payments, but it has not solved the problem.
Tänä vuonna komissio yritti tasapainotella suorittaakseen viivästyneet maksut, mutta se ei ratkaissut ongelmaa.
EnglishBut we have not solved the problem.
Emme kuitenkaan ole ratkaisseet ongelmaa.
EnglishOnce we have solved this problem, we will have to tackle the problem of housing, urgently resolving the issue of land titles.
Vesihuollon jälkeen meidän on puututtava asuntokriisiin ja ratkaistava viipymättä maanomistukseen liittyvät epäselvyydet.
EnglishWe have not solved the problem.
EnglishAs we can see today, neither the so-called scrappage schemes nor the sizeable planned financial subsidies have solved the problem.
Nyt näemme, että niin sanotut romutusjärjestelmät tai suunnitellut huomattavat taloudelliset tuet eivät ratkaisseet ongelmaa.
EnglishPeople may think they have solved the problem, but any solution is actually due to a decision by the European Court of Justice.
Ihmiset saattavat luulla ratkaisseensa ongelman, mutta itse asiassa kaikki ratkaisut riippuvat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksistä.
EnglishWe will have to wait and see whether MAP IV, the last multiannual guidance programme for the period 1997-2000, has solved this problem.
Aika näyttää, olemmeko ratkaisseet tämän ongelman lopullisesti viimeisen useampivuotisen, vuosille 1997-2001 laaditun ohjausohjelman MOO IV myötä.
EnglishInternally the European Union has still not solved the problem of the recognition of each other' s national professional qualifications and titles.
Euroopan unioni ei ole vielä ratkaissut sisäisesti kansallisten ammattipätevyyksien ja -nimikkeiden vastavuoroisen tunnustamisen ongelmaa.
EnglishWe have still not solved the problem of the financing of the ITER fusion energy project for the next few years - something that has been mentioned by several people.
Emme ole vieläkään ratkaisseet ITER-fuusioenergiahankkeen lähivuosien rahoitusongelmaa, jonka useat henkilöt ovat maininneet.

Aprende otras palabras

English
  • solved the problem

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.