Cómo se dice "solves the problem" en finlandés

EN

"solves the problem" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solves the problem" en distintos contextos.

Traducciones similares para solves the problem en finlandés

to solve verbo
the artículo
problem sustantivo

Ejemplos de uso para "solves the problem" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAccording to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
Skotlannista puhuneen kollegani mukaan ongelma ratkaistaan vaaditun suostumuksen avulla.
EnglishThis means that the solution identified in no way solves the problem, and if anything exacerbates it.
Tämä vaihtoehto ei siis millään tavalla ratkaise ongelmaa, vaan jopa pahentaa sitä.
EnglishWe do not think that having a capital adequacy regime for funds solves the problem.
Varojen riittävyyden takaavan järjestelmän luominen rahastoja varten ei mielestämme ratkaise ongelmaa.
EnglishIf disabling speaker effects solves the problem, you might need to update your audio driver.
Jos kaiutintehosteiden ottaminen pois käytöstä ratkaisee ongelman, voit joutua päivittämään ääniohjaimen.
EnglishThe compromise that has now been found solves this problem.
Nyt aikaansaadulla kompromissilla tämä ongelma ratkaistaan.
EnglishYou could be forgiven for thinking that this solves the problem.
Voisi luulla, ettei kysymys nouse enää esiin.
EnglishWe must stay firmly on this path, because it is time that Europe really solves the problem of these people.
Tältä tieltä ei saa missään nimessä poiketa, koska Euroopan unionin on korkea aika ratkaista näiden ihmisten ongelmat.
EnglishThe Quick Launch toolbar solves this problem because it is on the taskbar, which is visible even when you have windows open.
Pikakäynnistyspalkki ratkaisee tämän ongelman, koska se on tehtäväpalkissa, joka näkyy myös silloin, kun ikkunoita on avoinna.
EnglishIf you suspect that browser add-ons are affecting your computer, you might want to disable all add-ons to see if that solves the problem.
Jos epäilet, että selaimen lisäosa heikentää tietokoneesi suorituskykyä, voit poistaa kaikki lisä-osat käytöstä ja katsoa, ratkaiseeko se ongelmaasi.
EnglishDarwinian natural selection is so stunningly elegant because it solves the problem of explaining complexity in terms of nothing but simplicity.
Darwinin luonnonvalinta on niin häikäisevän elegantti, koska se ratkaisee monimutkaisuuden selittämisen ongelman pelkän yksinkertaisuuden avulla.
EnglishIf this solves the problem, you might want to obtain a USB hub with its own power supply so that you have adequate power for all devices plugged into that hub.
Jos tämä ratkaisee ongelman, voit hankkia USB-keskittimen, jossa on oma virtalähde, joka tuottaa riittävästi virtaa kaikille keskittimeen liitetyille laitteille.
EnglishIf disabling all add-ons solves the problem, you might want to use Manage Add-ons to disable all add-ons permanently and then turn on add-ons only as you need them.
Jos lisäosien käytöstä poistaminen ratkaisi ongelman, voit poistaa lisäosat pysyvästi käytöstä käyttämällä lisäosien hallintaa ja ottaa lisäosat käyttöön vain, jos tarvitset niitä.
EnglishIf disabling all add-ons solves the problem, you might want to use Add-on Manager to disable all add-ons permanently and then turn on add-ons only as you need them.
Jos lisäosien käytöstä poistaminen ratkaisi ongelman, voit poistaa lisäosat pysyvästi käytöstä käyttämällä lisäosien hallintaa ja ottaa lisäosat käyttöön vain, jos tarvitset niitä.
English(NL) Huge discrepancies between the rich and poor in the world encourage migration, which only solves the problem for a small number of people and not for humanity as a whole.
(NL) Suuret erot rikkaiden ja köyhien välillä maailmassa saavat aikaan maastamuuttoa, joka on kuitenkin ratkaisu yksittäisille henkilöille mutta ei ihmiskunnalle kokonaisuutena.

Aprende otras palabras

English
  • solves the problem

Incluso más traducciones en el diccionario español-portugués de bab.la.