EN some
volume_up
{adverbio}

some
That is an argument that is not easy to counter, and so I hope that there will be some movement here.
Tuohon kysymykseen on vaikea vastata, ja toivon, että asialle tehdään jotakin.
There are some things that the public sector cannot do and some things the market cannot do.
On jotakin, johon julkinen sektori ei pysty ja jotakin, johon markkinat eivät pysty.
But the man in the street wants to see some concrete results.
Kansalaiset haluavat kuitenkin nähdä jotakin konkreettista.
some
In the United Kingdom we see this with some sympathy.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraamme tilannetta jotakuinkin myötämielisinä.
Ladies and gentlemen, this loophole has now been closed to some extent.
Hyvät kollegat, tämä oikeudellinen aukkotilanne on nyt jotakuinkin paikattu.
I do hope, though, that the Commission's statement will prove to have some mileage in it.
Toivon kuitenkin, että komission lausunto osoittautuu jotakuinkin järkeväksi.

Sinónimos (inglés) para "some":

some

Ejemplos de uso para "some" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSome of our amendments clarified and strengthened Article 152 as the legal base.
Jotkin tarkistuksistamme selvensivät ja lujittivat 152 artiklaa oikeusperustana.
EnglishOf course, there are reforms that are needed, and they will be painful for some.
Uudistuksia on tietenkin toteutettava ja joillekin tahoille ne ovat tuskallisia.
EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Odotamme Eurooppa-neuvoston tarjoavan tässä asiassa konkreettisia suuntaviivoja.
EnglishIn some EU Member States, the turnout for elections has also been extremely low.
Vaaliaktiivisuus on ollut erittäin alhainen myös joissakin EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishAnd, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
Taas, EU-standardikokoinen oikea henkilö, jotta saatte käsityksen mittakaavasta.
EnglishI recognise that there have been some improvements - for example in Recital 10.
Myönnän, että asiassa - esimerkiksi johdanto-osan kappaleessa 10 - on edistytty.
EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Haluaisinkin vielä esittää muutaman kysymyksen jo esitettyjen kysymysten lisäksi.
EnglishThen the annual economic report will certainly also show some different results.
Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
EnglishIt would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Asiaa auttaisi, jos voimme olettaa, että edistymme itse päästöjen vähentämisessä.
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Se teki monia todella suuria lupauksia, ja itse asiassa täyttikin monta niistä.
EnglishSome updates might require that you restart your computer to finish installing.
Joidenkin päivitysten asennus viimeistellään käynnistämällä tietokone uudelleen.
EnglishI think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Mielestäni meidän on otettava opiksemme aiemmista teollisista vallankumouksista.
EnglishThe second issue I wish to refer to was also raised in some of the speeches made.
Toinen seikka, johon haluan viitata, mainittiin myös joissakin puheenvuoroissa.
EnglishNonetheless, it has succeeded in giving a new direction to some of these dynamics.
Silti se on onnistunut antamaan uuden suunnan joillekin dynamiikan osa-alueille.
EnglishMr President, please allow me to correct Mr Poettering on some of his information.
Arvoisa puhemies, arvoisa kollega Poettering, sallikaa minun korjata tietojanne.
EnglishI know that some differences have emerged concerning the classification of waste.
Tiedän, että joitain poikkeavia mielipiteitä on esitetty jätteen luokittelusta.
EnglishSo it is that modulation is the source of some of the money for the second pillar.
Niinpä osa toiseen pilariin tarkoitetuista varoista saadaan mukauttamistoimista.
EnglishSome of these measures have a direct effect on the Schengen Information System.
Jotkin näistä toimenpiteistä vaikuttavat suoraan Schengenin tietojärjestelmään.